Seminariesatsning för bibliotekarier

Statens medieråd genomför under hösten fyra kompetenshöjande heldagsseminarier riktade till bibliotekarier på folk- och skolbibliotek på temat medie- och informationskunnighet (MIK) och barns och ungas medieanvändning.Det första seminariet hölls i Malmö i början september. Övriga äger rum i Västerås den 22 oktober, i Sundsvall den 20 november samt i Göteborg den 4 december. Läs mer om innehållet här.

Surfplattor på högskolebibliotek och folkbibliotek

Ny rapport: Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken.

Hur kan bibliotekarierna använda surfplattor i sitt dagliga arbete med användarstöd, referensarbete och undervisning? Tre bibliotek har undersökt detta i ett gemensamt projekt med stöd från KB. Resultaten från undersökningen visar att bibliotekarierna har fått en ny syn på informationsarbetet. Läs hela rapporten här.