Litteraturfest 9 november

 Falu stadsbibliotek 9 november 11.00-16.00

Möt Dalarnas författare och Författarförbundets ordförande, lyssna och delta i debatt om litteraturens roll i länet.

Program 131109 (PDF)

Under dagen kan du samtala med författarna och köpa deras böcker.

11.15—13.15 Författare framträder på scenen.
13.30—14.00 Ordet är fritt, men inte gratis. Gunnar Ardelius, ordförande
i Sveriges Författarförbund: Om författarnas villkor och litteraturens
ställning.

 

 

14.15—15.45 Behöver Dalarna sina författare och översättare —
om litteraturens ställning i regionen. Debatt under ledning av
Dala‐Demokratens kulturredaktör Ulf Lundén.
Medverkande: Ann‐Catrin Lofvars, ordförande i Landstingets Kultur‐ och bildningsnämnd
(MP) Staffan Nilsson, ordförande i Kultur‐ och ungdomsnämnden
i Falun (S) Karin Perers ledamot Landstingets kultur och
bildningsnämnd (C) Gunnar Ardelius och Lena Kallenberg, författareoch läsfrämjare.

Arrangörer: Sveriges Författarförbund, Länsbibliotek Dalarna, Falu stadsbibliotek