Mikrobibliotek i Dalarna

Studieförbundet NBV i Dalarna har med stöd av Landstinget Dalarna startat ett projekt som stödjer invandrarföreningar att starta mikrobibliotek i sina föreningslokaler. Idag finns åtta sådana bibliotek i fem av Dalarnas kommuner. Föreningarna bestämmer vilken inriktning deras bibliotek ska ha. Ganime Stålenhag, som är distriktschef på NBV Dalarna berättar:

– Föreningarnas mikrobibliotek är basen för föreningens folkbildningsverksamhet. Det handlar också om att uppmuntra människor till läsning. Människor som kanske inte så lätt hittar till ortens bibliotek eller till bokhandeln. Studiecirkelverksamheten får högre kvalitet när föreningen har ett bibliotek.

Bokskap

Läs mer om mikrobiblioteken i Dalarna Folkbildningsrådets rapport Läslust – läsfrämjande insatser inom folkbildningen 2014. Rapport om läslust från Folkbildningsrådet