”Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut”

Läsfrämjande – så aktuellt, så behövt!

Folkbiblioteken har i alla tider arbetat för att främja litteratur och läsning. Metoder och innehåll har däremot skiftat.

  • Vilka aktiviteter gör vi idag?
  • Vilka målgrupper vänder vi oss till?
  • Hur mycket tid lägger vi på läsfrämjande aktiviteter?
  • Och vilken grund har vi för vårt arbete?
  • Stödjer vi oss på styrdokument och forskning eller gör vi det vi alltid brukar göra?
  • Vilka samarbetar vi med?

Dessa frågor lyfter forskaren Catarina Schmidt i denna undersökning som också är en inventering över läsfrämjande aktiviteter i Sveriges sex södra län/regioner.

Rapporten är tänkt att fylla många funktioner; att både vara en inspirationskälla och fungera som reflektions- och diskussionsunderlag för framtida prioriteringar.