Låna ett frö på Leksands bibliotek

På Leksands bibliotek samsas boklånen med lån av olika frösorter. Det handlar om ett samarbete mellan biblioteket och föreningarna Leksands trädgårdsförening och Leksands kulturväxter. Biblioteket står för lokal, plats att förvara fröerna på samt tillgång till ett stort utbud av trädgårdsböcker. Föreningarna står för arbetet med insamling av fröerna och utlåningen. Idén till fröutlåningen kommer från USA där det inte är ovanligt att låna fröer från biblioteket. De olika frösorterna samlas i pärmar tillsammans med informationsblad med historik och odlingsråd. Till hösten hoppas man att pärmarna skall fyllas med nya frön. Läs mer

Är du redo för det nya medielandskapet? MIK på 2 minuter

Så här skriver Medierådet på sin webb:  (klicka på rubriken ovan så kommer du till filmen)

Är du redo för det nya medielandskapet? 2 minuters introduktion till MIK. Detta är en film ur utbildningspaketet ”MIK för mig” om medie- och informationskunnighet (MIK). Utbildningspaketet ”MIK för mig” har tagits fram av Statens medieråd och finns påmik.statensmedierad.se/utbildning.

MIK = medie- och informationskunnighet. MIK handlar om att förstå mediers roll i samhället, att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information samt att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

 

 

 

Tydligaste trenden i 2014 års barn- och ungdomsböcker: hemligheter

 

År 2014 gavs det ut 1860 barn- och ungdomsböcker i Sverige, en ökning med 5,1 procent i jämförelse med 2013. Det som framförallt har ökat är utgivningen av bilderböcker och faktaböcker och det verkar som att bildbaserade verk ökar medan textbaserade verk minskar.

Hemligheter i barn- och ungdomslitteraturen är inget nytt, mysterier, hemliga hus och allt annat som kan vara hemligt har flera tidigare generationer kunnat ta del av. De senaste åren har dock en markant ökning av hemligheter i böckerna kunnat märkas för att 2014 vara en av de tydligaste trenderna. Är det kanske något som har att göra med den tid vi lever i där vi ständigt visar upp oss i sociala medier? Kanhända det finns en längtan till att få vara lite mer privat och hålla någon del av sig själv lite mer hemlig.

Med utgångspunkt i debatten om mångfald i barn- och ungdomslitteraturen så har Sbi gjort en genomgång av hur det ser ut med mörkhyade personer i bilderböcker av svenska upphovspersoner och där kunde man räkna till totalt 298 titlar. Men där dessa personer spelar en viktig roll för handlingen så är titlarna betydligt färre, endast 15 st.

Andra intressanta områden och begrepp som Sbi har tittat lite närmare på är bland annat: ”tweenies”, mellanåldersböcker som närmar sig ungdomsboken när det gäller handling och teman, skildringar av sex och dystopier.

http://www.sbi.kb.se/Documents/Public/Bokprovning/Dokumentation/Argang_2014.pdf