Är du redo för det nya medielandskapet? MIK på 2 minuter

Så här skriver Medierådet på sin webb:  (klicka på rubriken ovan så kommer du till filmen)

Är du redo för det nya medielandskapet? 2 minuters introduktion till MIK. Detta är en film ur utbildningspaketet ”MIK för mig” om medie- och informationskunnighet (MIK). Utbildningspaketet ”MIK för mig” har tagits fram av Statens medieråd och finns påmik.statensmedierad.se/utbildning.

MIK = medie- och informationskunnighet. MIK handlar om att förstå mediers roll i samhället, att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information samt att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.