e-böcker via Libris

Nu kommer Kungliga bibliotekets  slutrapport från regeringsuppdraget att tillgängliggöra  e-böcker via Libris. Positiva resultat från tester under året visar på möjligheter att Libris på sikt skulle kunna utgöra grunden för en nationell plattform för e-böcker.

Slutrapport: Försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via Libris

Kungliga bibliotekets hemsida