Kulturrådets första steg mot att integrera frågor som rör barn- och ungdomskultur på sin webbplats

” Kulturrådet verkar för barns och ungas rätt till kultur. Myndigheten ska se till att barn och unga får möjligheter att delta i det konstnärliga och kulturella livet, att de får uppleva kultur och att de själva får skapa.”

Webbplatsen innehåller samlad information om barn- och ungdomskultur, skapande skola och läsfrämjande. Till exempel går det att läsa om det nystartade nationella pilotprojektet: Bokstart Sverige. Här finns också information om hur det nya stödet till läs- och litteraturfrämjande ser ut. Direktlänkar till Läsambassadörens podd ”Läs för livet!” ger möjlighet att lyssna till flera intressanta samtal, bland annat talar forskaren Catharina Schmidt om ”Hur blir man en sån som läser”. Den tidigare så omtyckta men nedlagda projektdatabasen ”Bolla” uppstår nu snart igen på Kulturrådets webbplats och fortsatt arbete med att fylla på nytt material kommer att ske under våren.

http://www.kulturradet.se/sv/bou/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA