Storföreläsningarna från årets Biblioteksdagar finns nu på Vimeo

Du som inte hade möjligt att delta i årets upplaga av Biblioteksdagarna kan nu se och lyssna till de uppladdade storföreläsningarna på Vimeo. Där ligger bland annat  föreläsningen ”Hur Google förändrar vår syn på kunskap och bibliotek” med Olof Sundin, professor vid Lunds universitet, Gunilla Fors, bibliotekarie vid Malmö stadsbibliotek samt Sara Kjellberg, bibliotekarie och forskare vid Malmö högskola och Lunds universitet. Mycket intressant är också universitetslektor Anette Svingstedts föreläsning ”Om att skapa förutsättningar för goda serviceupplevelser”, servicemötet som grunden i all tjänsteverksamhet.

https://vimeo.com/biblioteksforeningen