Med läsning som mål

Med läsning som mål – om metoder och forskning på det läsfrämjande området

Kulturrådet har anlitat forskaren Jonas Andersson för att ta fram en kunskapsöversikt över läsfrämjande metoder, som bygger på svensk och internationell forskning. Målgrupp är alla som har intresse för läsfrämjande verksamhet och litteraturens roll i samhället.

Läs mer och ladda ner rapporten

 

Med läsning som mål