Webbföreläsning om mediestrategiskt arbete

Nu finns Åsa Söderlinds  och Gullvor Elfs föreläsning om rapporten ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” på webben.  Den handlar om den kartläggning av mediestrategiskt arbete på biblioteken som de bägge forskarna på Högskolan i Borås gjorde för biblioteksföreningen 2014.  Se föreläsningen på biblioteksföreningens Vimeo-sida.