Linda Sävhammar ny bibliotekskonsulent på Länsbibliotek Dalarna

Länsbiblioteket välkomnar Linda Sävhammar som bibliotekskonsulent för digital delaktighet och demokrati!  Idag jobbar Linda som bibliotekarie på Leksands med fokus på digital delaktighet. Hon har ordnat Barnhack, workshop om programmering för barn och nu i juni är det dags för Geek Girl Mini, då unga tjejer bjuds in till biblioteket för att lära sig mer om kod och programmering.

Länsbiblioteket ser fram emot att få Linda som medarbetare. Hon tillträder den 16 september.

Linda

Från traditionellt akademiskt bibliotek till modern lärmiljö

”Som ett magiskt snölandskap. Få svenska publika projekt kan mäta sig med interiören i det nya högskolebiblioteket i Falun.” Så beskrivs högskolan Dalarnas bibliotek i Falun i tidskriften Arkitektur (2014:5 s. 44-51).  Kurt Byström (text) och Victoria Törnqvist (foto) har skrivit rapporten ”Från traditionellt akademiskt bibliotek till modern lärmiljö. Högskolan Dalarnas bibliotek – förväntningar och resultat.

I denna rapport beskrivs idéerna bakom Högskolan Dalarnas prisbelönta bibliotek i Falun. Planerings- och byggprocessen beskrivs och det färdiga resultatet utvärderas, samt de erfarenheter som har gjorts delas.

Länk till rapporten.

Biblioteksstatistik 2015

I slutet av maj presenterades den årliga biblioteksstatistiken från Kungliga biblioteket. Rapporten visar att biblioteksenheter har minskat, men att biblioteken fortfarande är den kulturinstitution som finns spridd mest i hela landet. Kommunerna i Sverige satsar 4,1 miljarder kronor bara på sina folkbibliotek.

Folkbibliotek nyckeltal/invånare,  Dalarna/Riket:
Fysiskt bestånd – 5,3/3,8
Bestånd böcker med skriven text – 4,5/3,4
Driftskostnad – 443/419
Kostnad för fysiska medier – 49/39
Kostnad för e-medier – 2,9/4
Utlån fysiska medier – 6,7/6,4
Nedladdning e-böcker – 0,1/0,2
Fysiskt besök – 6,4/6,7
Bestånd anpassade medier – 0,22/0,13
Utlån anpassade medier – 0,25/0,19

Folkbibliotek nyckeltal per 1000 invånare, Dalarna/Riket
Årsverken – 0,55/0,49
Aktivitetstillfällen – 15,2/13,4

Folkbibliotek, Dalarna/Riket
Andel anställda kvinnor – 85%/81%
Andel årsverken för barn och unga – 21%/22%