Sommarboken

Sommarboken 2016

Sommarboken i Dalarnas län finns på biblioteken i Malung, Sälen, Mora och Smedjebacken.

Det här är ett arrangemang för barn  mellan 8 och 12 år. Det är ett ställe för den som gillar att prata och tipsa om böcker man lyssnat på eller läst, träffa kompisar och fika. Biblioteken ordnar träffar under sommaren. Alla får vara med. Det kvittar hur lite eller hur mycket man läser!  Sommarboken 2016 pågår 13 juni – 28 augusti.

 

Välkommen till Tvättstugebiblioteken i Smedjebacken den 12 oktober!

Kom och var med på slutseminariet Att leta sig ut ur biblioteket  den 12 oktober 2016!

Du får höra hur projektet med Smedjebackens Tvättstugebibliotek växte fram och om hur de tre tvättstugebiblioteken  kom till. Du får höra om samarbetet mSmedjebacken Tvättstugebibliotek beskurenellan biblioteket och det kommunala bostadsbolaget Bärkehus. Du får besöka tvättstugebiblioteken. Som en extra bonus får du också höra om Gotlands badhusbibliotek, ett annat exempel på hur man letar sig ut ur biblioteket. Notera datumet redan nu. Program och mer information kommer längre fram.  Projektet har fått stöd av Statens Kulturråd.

Länsbibliotek Dalarna, Smedjebackens bibliotek och ABF Dala Finnmark hälsar dig varmt välkommen till Smedjebacken den 12 oktober!

Frågor? Kontakta Maria Törnfeldt på Länsbibliotek Dalarna

Smedjebacken Tvättstugebibliotek 010Smedjebacken Tvättstugebibliotek 020

Lustfylld och lärorik forskning om läsfrämjande

Poesi med nyanlända, läsa sagor med vuxna, fånga biblioteksbesökaren i spontanboksamtal. Det finns otaliga ingångar hur man kan arbeta läsfrämjande på bibliotek.

På uppdrag av Kulturrådet och via Kultur i Skåne fick forskarna Lotta Bergman och Magnus Persson (Malmö högskola) i uppdrag att starta projekt och forskning kring läsfrämjande åtgärder på bibliotek. Sedan hösten 2015 har därför en forskningscirkel varit igång med 15 bibliotekarier och bibliotekschefer i södra Sverige.

Forskningscirkeln, menar bibliotekarien Lillemor Åkerlund från Varberg, har varit en utmärkt fortbildning och kunskapsbygge. Förutom att hitta nya sätt att arbeta läsfrämjande har litteraturstudier och samtal med kollegor och forskare gjort att man borrat i sin egen vardag och hittat sätt att utvärdera vad man håller på med. I den här forskningscirkeln ingår åtta olika aktioner för läsfrämjande. Rapporten om forskningscirkeln kommer att presenteras på Bokmässan i september. Läs mer på Malmö högskolas webbplats.