Lustfylld och lärorik forskning om läsfrämjande

Poesi med nyanlända, läsa sagor med vuxna, fånga biblioteksbesökaren i spontanboksamtal. Det finns otaliga ingångar hur man kan arbeta läsfrämjande på bibliotek.

På uppdrag av Kulturrådet och via Kultur i Skåne fick forskarna Lotta Bergman och Magnus Persson (Malmö högskola) i uppdrag att starta projekt och forskning kring läsfrämjande åtgärder på bibliotek. Sedan hösten 2015 har därför en forskningscirkel varit igång med 15 bibliotekarier och bibliotekschefer i södra Sverige.

Forskningscirkeln, menar bibliotekarien Lillemor Åkerlund från Varberg, har varit en utmärkt fortbildning och kunskapsbygge. Förutom att hitta nya sätt att arbeta läsfrämjande har litteraturstudier och samtal med kollegor och forskare gjort att man borrat i sin egen vardag och hittat sätt att utvärdera vad man håller på med. I den här forskningscirkeln ingår åtta olika aktioner för läsfrämjande. Rapporten om forskningscirkeln kommer att presenteras på Bokmässan i september. Läs mer på Malmö högskolas webbplats.