Skolbibliotek – hur ser det ut?

Skolbibliotek-hur-ser-det-ut_2016_sida_01_w390-2

 

Skolbiblioteksfrågan i Sverige uppfattas ofta som komplex och svår att överblicka. Det beror bland annat på att det finns en mängd olika aktörer som ansvarar för området. Därför gick de åtta myndigheter som på ett eller annat sätt påverkar skolbiblioteksfrågan samman för att skapa en överblick.

Resultatet blev rapporten Skolbibliotek – hur ser det ut? som presenterar hur de olika myndigheternas uppdrag ser ut, vad som kan sägas om läget i dag, samt problembeskrivningar. Sammanställningen utgör också underlag för KB:s arbete med en nationell biblioteksstrategi.

Samtliga myndigheter som bidragit till rapporten är Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier, Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd.