Barns läsning förbättras

Återigen kommer en undersökning som visar att den negativa trenden för läsning verkar har vänt. För ett år sen kom PISA som visade en svag återhämtning för läsning bland barn och unga i Sverige.   Den internationella studien PIRLS har nu publicerats som visar samma positiva utveckling.

Fjärdeklassare bättre på att läsa, läs eller ladda ner rapporter här.

Nya e-postadresser till Länsbibliotek Dalarna

Länsbibliotek Dalarna flyttar till nytt kontor den 4 december. Vi flyttar till Falugatan 2, 4tr, men redan nu har vi nya mejladresser.

Från och med 27 november 2017 så har vi nya mejladresser.

Nya e-postadresser:
Maria Törnfeldt, maria.a.tornfeldt@ltdalarna.se
Linda Sävhammar, linda.savhammar@ltdalarna.se
Malin Magnusson, malin.magnusson@ltdalarna.se
Anna-Lena Ittner Sandström, anna-lena.sandstrom@ltdalarna.se
Birgitta Winlöf, birgitta.winlof@ltdalarna.se
Länsbibliotek Dalarna, lansbibliotek.dalarna@ltdalarna.se

 

Ny rapport om barns och ungas kulturvanor

Vad gör barn och unga på sin fritid? Vilka intressen har de?
I sin senaste rapport från oktober i år, undersöker Myndigheten för kulturanalys barns och ungas kulturaktiviteter. Rapporten är den första som Kulturanalys publicerar om barn och ungas kulturvanor i Sverige. Under 2016 och 2017 har man genomfört en nationell undersökning riktad mot barn och unga i samarbete med Statistiska centralbyrån och i samverkan med sex regioner i landet. ”Undersökningen behandlar i vilken utsträckning barn och unga deltar i, utför eller tar del av olika kulturaktiviteter på framför allt fritiden”, står det i rapportens förord, ”samt vilka upplevda hinder för att delta i kulturaktiviteter som finns”.

Rapporten tar också upp skillnader mellan olika grupper avseende ålder, kön, föräldrars utbildning och utländsk bakgrund. Och vad gäller bibliotek och läsning så visar rapporten bland annat på betydande skillnader i hur barn med svensk och utländsk bakgrund använder bibliotek.

Syftet med undersökningen är att bidra till ökad kunskap om barn och ungas kulturvanor och ge underlag för den nationella politiken, samt och förstås, ge underlag till den lokala politiken i de sex samverkande regionerna.

Spana in rapporten här och särskilt sidorna 22-24 som rör bibliotek och läsning.

Barns och ungas kulturaktiviteter

Ny bok om e-boken i Sverige

I bokens tolv kapitel studeras produktion, distribution och mottagande av e-böcker. Vi har bland annat gjort statistiska undersökningar och intervjuat författare, förläggare, bokhandlare, bibliotekspersonal och läsare. Även juridiska, ekonomiska och kulturpolitiska aspekter behandlas. Små språkområdens bokutgivning står under starkt inflytande av det angloamerikanska språkområdet, något som e-boken hypotetiskt kan tänkas förstärka. Läs mer här.