Litteraturen som konstform i Dalarna – En kartläggning av nuläget

Nu är utredningen av litteraturen i Dalarna nästan klar: Litteraturen som konstform i Dalarna – En kartläggning av nuläget En utredning av Ylva Sellin Isaksson på uppdrag av Kultur- och bildningsförvaltningen, Landstinget Dalarna 2017. Läs och begrunda.

MEN den är inte riktigt färdig än. Den kommer att kompletteras med resultatet av konferensen Litteraturen i Dalarna fredag 17 februari i Borlänge. Anmäl dig till konferensen senast torsdag 2 februari till lansbiblioteket@falun.se. Välkommen att medverka och göra din röst hörd för litteraturen i Dalarna.

 

Digitala servicecenter

vuxnehackAtt vara digitalt delaktig är en demokratisk rättighet och därför vill man i projektet Digitala servicecenter Västerbotten prova idén med digitala servicecenter i tre kommuner.

Projektet Digitala servicecenter Västerbotten ska implementera idén med kommunala digitala servicecenter i tre kommuner i Västerbottens inland; Storuman, Lycksele och Åsele. Genom projektet byggs och testas strukturer för hur kommuner långsiktigt kan arbeta för ökad digital delaktighet och kompetens för invånarna. Ett digitalt servicecenter kan ses som en vidareutveckling och samordning av service som idag finns på bibliotek, medborgarkontor, servicekontor etc. Det digitala servicecentret blir ett hjälpmedel för icke digitalt delaktiga i vid bemärkelse, och kan även vara en mötesplats mellan producenter av e-tjänster och dem som tjänsterna är tänkta att användas av.

Projektet pågår 2017–2019 och finansieras med medel av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västerbotten samt Storuman, Lycksele och Åsele kommun.

Läs mer om projektet här

Fortbildning med MTM i mars

Boka in dig eller tipsa dina kollegor om Myndigheten för tillgängliga medier, MTMs fortbildningar om tillgängliga medier och talböcker i mars!

För dig som nyligen har börjat arbeta med talböcker och andra tillgängliga medier på bibliotek ges en introduktion måndag 27 mars.

För dig som redan har grundläggande kunskaper ges en fördjupningsdag om tillgängliga medier på bibliotek måndag 20 mars.

Dessutom ges flera webbinarier om Legimus under våren.

Läs mer om detta på MTM:s hemsida