Fortbildning med MTM i mars

Boka in dig eller tipsa dina kollegor om Myndigheten för tillgängliga medier, MTMs fortbildningar om tillgängliga medier och talböcker i mars!

För dig som nyligen har börjat arbeta med talböcker och andra tillgängliga medier på bibliotek ges en introduktion måndag 27 mars.

För dig som redan har grundläggande kunskaper ges en fördjupningsdag om tillgängliga medier på bibliotek måndag 20 mars.

Dessutom ges flera webbinarier om Legimus under våren.

Läs mer om detta på MTM:s hemsida