Samhälle och litteratur på regional nivå – Pamela Schultz Nybacka

Samhälle och litteratur på regional nivåSkriften är en kritisk granskning och utvärdering av Länsbibliotek Uppsalas utökade satsning på litteratur och dess måluppfyllelse. Tonvikten ligger på de samhälleliga delarna i satsningen. Undersökningen tog sin början hösten 2015 och avslutades ett år senare. Under projektets gång har samtal kring det praktiska arbetet varvats med teoretiska begrepp och reflektioner.

Rapporten vill både ge bidrag till forskningen och samtidigt vara en substantiell projektutvärdering, som är inriktad på att ge ett framtidsinriktat, strategiskt perspektiv. Den ska bidra till att belysa och ge inspiration till litteraturlivet i Uppsala län och dess grundläggande villkor, mot en fond av samhällelig förändring. Undersökningen vill skapa urskillning kring och ta ställning till kultur- och samhällsfrågor som är särskilt brännande i vår tid. Hur kan litteraturen delta i ett samhälles bildningsresa in i framtiden?

Pamela Schultz Nybacka är forskare och lektor vid Institutionen för Samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola.