Vilken härlig vecka – Get online week!

Vilket jobb biblioteken i Dalarna har gjort under Get online week 2017! Minst 45 aktiviteter med digital delaktighet i fokus på biblioteken under veckan! gow17linda
Det är sjunde året i rad som flera av Dalarnas bibliotek i samarbete med olika aktörer deltar i Get online week. Det erbjöds en rad olika aktiviteter på biblioteken.

– Vi är glada att så många bibliotek i Dalarna har varit med och hoppas att många tack vare detta vågar sig ut på nätet. Digital delaktighet är en väldigt viktig fråga, inte minst bland äldre. Det är viktigt att alla som vill får möjlighet att bli digitalt delaktiga och det vill biblioteken vill hjälpa till med, säger Linda Sävhammar, bibliotekskonsulent med inriktning digital delaktighet och demokrati vid Länsbibliotek Dalarna.

Dalarnas bibliotek har verkligen gjort en imponerande insats under Get online week!

Tillsammans för digital delaktighet är ett motto vi verkligen kan stoltsera med bland Dalarnas bibliotek! säger Linda Sävhammar, bibliotekskonsulent vid Länsbibliotek Dalarna.

Här är ett axplock av det som erbjöds under veckangow17dalarna

Avesta – lär dig mer om bankernas e-tjänster och om PressReader.

Borlänge – lär dig mer om Borlänge.se, internetsäkerhet, vikten av källkritik.

Falun – visning av nya webben, e-böcker, get online-torg.

Gagnef – visning av PressReader.

Hedemora – e-böcker, lär dig mer om Min vård och 1177.se.

Leksand – lär dig mer om bankernas e-tjänster och gå på surfcafé.

Ludvika – anmäl dig till Datacirkel för nybörjare.

Malung – visning av PressReader, Arkiv digital, kommunens hemsida med mera.

Mora – lär dig mer om PressReader.

Orsa – lär dig att vara nätsmart.

Rättvik – E-tjänstmässsa, släktforskning på nätet, läs tidningen digitalt med Pressreader.

Smedjebacken – prova på att släktforska, lär dig mer om bankernas e-tjänster med mer, tips och trix på din surfplatta.

Sälen – visning av PressReader, Arkiv digital, kommunens hemsida med mera.

Säter – E-tjänstmässa, ställ frågor om e-böcker, barnomsorg, BankID, hälsa, bussbiljetter.

Vansbro – appar för barn med Pappas Appar, låna e-böcker, PressReader.

Älvdalen – lär dig mer om PressReader.

 

 

Bibliotek i samspel med lokalsamhället

Biblioteket i samspel med lokalsamhället

I dagarna har Regionbibliotek Stockholm släppt skriften Bibliotek i samspel med lokalsamhället av Cecilia Brisander. Målet med rapporten har varit att ge exempel på metoder, verktyg och förhållningssätt som biblioteken kan använda i sitt arbete att öka samspelet med lokalsamhället och dess invånare, beskriva aspekter av samhällsbyggandet samt förmedla befintliga utvecklingsprojekt och berättelser från biblioteken. Några viktiga punkter ur skriften:

 

 • Alla lokalsamhällen påminner om varandra men har sina egna strukturer, möjligheter och utmaningar. Biblioteken behöver arbeta i sin kontext och utifrån de behov som finns där.
 • Bibliotek som samarbetar med olika aktörer i sitt lokalsamhälle når fler användare och kan arbeta mer strategiskt.
 • Genom att ha ett relationsbyggande förhållningssätt med bibliotekens användare ges de möjlighet att utforska och använda biblioteket utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Cecilias hypotes är att en ökad förståelse och kunskap om sitt lokalsamhälle leder till att folkbiblioteken blir mer synliga i sitt sammanhang och för dess invånare. Biblioteken når fler av dem som har störst behov och får en ökad förankring.

Skriften kan beställas från regionbiblioteket@stockholm.se

Eller läs den på https://issuu.com/bigrell/docs/bibliotek_i_samspel_med_lokalsamhal

Tillsammans för digital delaktighet!

screenshot_208För den som är nyfiken på den digitala världen anordnas Get online week 27 mars – 2 april. Syftet med kampanjen är att ge alla möjlighet och kunskap att delta i den digitala världen. Detta uppmärksammas på biblioteken i Dalarna på olika sätt med allt från e-tjänstmässa till hur man släktforskar digitalt och källkritik.

Get online week 2017 (GOW17) har tre internationella teman

 • Cybersäkerhet
  Att hantera sin digitala identitet på ett säkert sätt. Att använda teknologin och internet säkert.
 • E-tjänster
  Att kunna använda myndigheters och banker olika e-tjänster. Här ingår även tjänster för e-hälsa och e-handel.
 • Arbete och entreprenörsskap
  Att skapa sin egen framtid. Att utvecklas, hitta nya jobb och starta företag.

Detta händer på länets bibliotek under GOW17:

Avesta – lär dig mer om bankernas e-tjänster och om PressReader. Läs mer: Get online week Avesta

Borlänge – lär dig mer om Borlänge.se, internetsäkerhet, vikten av källkritik. Läs mer: Get online week Borlänge

Falun – visning av nya webben, e-böcker, get online-torg. Läs mer: Get online week Falun

Gagnef – visning av PressReader. Läs mer: Get online week Gagnef

Hedemora – e-böcker,  lär dig mer om Min vård och 1177.se. Läs mer: Get online week Hedemora

Leksand – lär dig mer om bankernas e-tjänster och gå på surfcafé. Läs mer: Get online week Leksand

Ludvika – anmäl dig till Datacirkel för nybörjare. Läs mer: Get online week Ludvika

Malung – visning av PressReader, Arkiv digital, kommunens hemsida med mera. Läs mer: Get online week Malung

Mora – lär dig mer om PressReader. Get online week Mora

Orsa – lär dig att vara nätsmart. Läs mer: Get online week Orsa

Rättvik – E-tjänstmässsa, släktforskning på nätet, läs tidningen digitalt med Pressreader. Läs mer: Get online week Rättvik

Smedjebacken – prova på att släktforska, lär dig mer om bankernas e-tjänster med mer, tips och trix på din surfplatta. Läs mer: Get online week Smedjebacken

Sälen – visning av PressReader, Arkiv digital, kommunens hemsida med mera. Läs mer: Get online week Sälen

Säter – E-tjänstmässa, ställ frågor om e-böcker, barnomsorg, BankID, hälsa, bussbiljetter. Läs mer: Get online week Säter

Vansbro – appar för barn med Pappas Appar, låna e-böcker, PressReader. Läs mer: Get online week Vansbro

Älvdalen – lär dig mer om PressReader. Get online week Älvdalen

Mediekompetens och konkurrens. Ny uppsats om bibliotekariers läsfrämjandearbete i förhållande till nya medier

umeåHur kan tv-spel och andra nya medier fungera som läsfrämjande verktyg på biblioteken? Nu har det kommit en ny uppsats från Umeå universitet:  Mediekonkurrens och kompetens : En kvalitativ studie över litteracitet och nya medier i en biblioteksmiljö 


Sofie Strandberg undersöker i sin kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet hur bibliotekarier ser på sitt läsfrämjandeuppdrag och sin yrkesroll i förhållande till nya medier som tv-spel, tv-spelsböcker, rollspel och serier. I sin frågeställning undrar Strandberg bland annat om ett personligt engagemang hos bibliotekarien kan påverka arbetet med nya medier. Vad innebär begreppet ”litteracitet” för bibliotekarierna? Det är en annan fråga, som visar sig få ytterst skiftande svar.

Uppsatsen är en fallstudie med fyra bibliotekarier, och den innehåller en hel del intressanta resultat, bland annat att bibliotekarierna väldigt tydligt påtalar ett stort behov av att barn och unga får tillgång till och verktyg för att lära sig källkritik i förhållande till digitala medier.

Frågan är vilket värde de tekniska kunskaper och färdigheter som barn och unga besitter har samtidigt som de inte har verktygen eller förmågan till att tolka den information de kommer över.

Att bibliotekarierna i allt större utsträckning också kommer att möta en användargrupp med väldigt olika svårigheter kring läs- och skrivkunnighet är en annan sak som kommer fram i uppsatsen. Bibliotekarierna upplever en allt mer nedåtgående läsförståelse hos barn och unga – men även hos vuxna. Att läsa svart text tryckt på vitt papper är något som inte är en självklar färdighet längre.

Samtidigt likställer inte bibliotekarierna läsning med en tryckt bok, utan tolkar utifrån det vidgade textbegreppet.

Tv-spel på bibblan kan fungera dels som en första kontakt med biblioteket för många yngre medborgare, särskilt om bibliotekarien utnyttjar mediet till att aktivt bygga en relation till nya unga besökare. Men samtidigt beskrivs biblioteket befinna sig i ett tillstånd av konkurrens mellan olika medieformer – tv-spel, till exempel, och internetrelaterad media – som nås framför allt via mobiltelefoner.

Biblioteken står inför en stor utmaning gällande att möta ungdomar i en tid där internetanvändning och mediekonsumtion utgör en mycket stor del av deras dagliga liv, skriver Strandberg.

För yrkesverksamma bibliotekarier blir det [därför] viktigt att dels förstå den medieverklighet som barn och unga nyttjar och tar del av för att också kunna förstå vad som påverkar olika faktorer för läsning, läslust och läsinlärning. Detta är ett kunskapsområde som ytterligare behöver belysas och undersökas närmare. En ytterligare utmaning utgörs av hur ett källkritiskt arbete och förhållningssätt kan bedrivas inom biblioteken. Deltagarkultur som utgörs av just delandet av kunskap och information förändrar också innebörden av dessa två begrepp. Inom en kultur där aktivt deltagande och medverkande av både spridning och tillgång till information aldrig har varit större, bidrar detta samtidigt till att det blir allt svårare att också avgöra värdet av denna information. […] Frågan är vilket värde de tekniska kunskaper och färdigheter som barn och unga besitter samtidigt som de inte har verktygen eller förmågan till att tolka den information de kommer över.

Läs hela uppsatsen genom att trycka här

Tack till Peter Alsbjer för nyhetstipset!