Bibliotekssamarbete Dalarna

Dalabiblioteken3

Den 30 maj 2017 skrevs bibliotekshistoria när biblioteken i Dalarnas län tog första steget mot ett bibliotekssamarbete i Dalarna genom att skriva på en viljeinriktning om ett bibliotekssamarbete i Dalarna. Spännande tider på gång!

Det hela började med att man hösten 2016 anställde en projektledare, Petra Gustafsson, som gjorde en förstudie om samarbete mellan biblioteken i Dalarna.

Sammanfattning av förstudien
Denna förstudie har fokuserat på att biblioteken i Dalarna vill ha ett gemensamt biblioteksdatasystem och låntagarregister samt gemensam tillgång till bibliotekens medier. Målet är att biblioteken i Dalarna ska ses som ett Bibliotek i Dalarna. Under 2018 träder EU:s dataskyddsförordning i kraft vilket ställer högre krav på hanteringen av personuppgifter. Då varje kommun är att se som en egen myndighet behöver delning av personuppgifter och lån mellan biblioteken regleras.

Mitt [Petra Gustafssons] förslag är att Dalarnas bibliotek i sitt samarbete väljer att bilda en nämnd. Jag föreslår att Falu kommun går in som värdkommun för bibliotekssamarbetet. Eftersom jag anser att den kommunala delegationsordningen ska gälla det vill säga att driften och upphandlingen av ett biblioteksdatasystem ska ligga på en deltagande kommun och inte landstinget.

Den plan som förstudien föreslår är att biblioteken i Dalarna inom fem år har ett gemensamt biblioteksdatasystem och låntagarregister implementerat, gått över till Libris och sagt upp bibliografisk service.

Läs förstudien i sin helhet här (PDF)

 

Kartläggning av bibliotekens samarbete med BVC

Under våren och försommaren kommer Malin på länsbiblioteket att fara länet runt och knacka på hos Dalarnas barnbibliotekarier. Anledningen är ett nytt arbete med små barns språkutveckling i fokus, och det vi vill veta är hur bibliotekens samverkan med barnhälsovården ser ut i Dalarna.

Foto från Kulturrådet. Fotograf: Anna von Brömssen
Foto från Kulturrådet. Fotograf: Anna von Brömssen

Första steget i arbetet är en kartläggning av länet för att få en överblick över hur en eventuell samverkan mellan bibliotek och BVC ser ut i dagsläget. Finns det samarbete om bokgåvor, eller ordnas det föräldraträffar på biblioteket? Hur tänker man kring samarbetet? Vad fungerar bra, vad kunde bli bättre?

Vi behöver veta hur det ser ut hos oss i Dalarna för att kunna arbeta strategiskt med frågan, särskilt in emot landstinget. Vi gör det här för att forskning * visar gång på gång hur otroligt viktigt det är att arbeta läsfrämjande för de riktigt små; för att alla barn ska erbjudas en likvärdig språkstart, att alla ska få en möjlighet att möta böckerna och litteraturen från första början – oavsett i vilken del av Sverige, eller Dalarna, man bor i.


* ”Det råder konsensus bland forskare om föräldrars betydelse för barns tidiga språkinlärning. I forskningen om familjens och hemmiljöns påverkan på barns läsutveckling finns gott om exempel på de långsiktiga effekterna av ett tidigt föräldraengagemang” (ur Jonas Andersson, Med läsning som mål: om metoder och forskning på det läsfrämjande området, s. 29.)


Vill du läsa om några goda exempel från andra län och regioner?
Kolla här:spraklust3-1

Språklust
(Regionbiblioteket Jönköpings län)

Språkstart Halland (Region Halland)

Språknätet
(Länsbibliotek Uppsala)spraknatet_ny_rod_logga

 

Get online week 2017

screenshot_208För sjunde året i rad arrangerades Get online week i Sverige. Många aktiviteter med över hela landet och vi är så glada över att samtliga kommunbibliotek i Dalarna deltog på olika sätt – framförallt genom PressReader-visningar. Ni har verkligen gjort en fantastisk insats!

Under Get online week handlade det mycket om e-tjänster i vardagen som bankernas e-tjänster, Vårdguiden 1177.se, bank-id, swisch källkritik och även hur man kan skydda sig på nätet. Det är fortfarande ca 630 000 personer som inte är digitalt delaktiga enligt undersökningen Svenskarna och internet 2016, så det här arbetet som görs både under Get online week och eMedborgarveckan, men även under resten av året är mycket värdefullt.

Rapporten från veckan läser ni här

eMedborgarveckan 2017
Anmälan är nu öppen för eMedborgarveckan och visst kommer vi att göra en lika bra insats till hösten som nu under våren! Mer information kommer från mig och från Digidelnätverket.

Här kan ni anmäla er till eMedborgarveckan

Filmen från Get online week 2017