Kartläggning av bibliotekens samarbete med BVC

Under våren och försommaren kommer Malin på länsbiblioteket att fara länet runt och knacka på hos Dalarnas barnbibliotekarier. Anledningen är ett nytt arbete med små barns språkutveckling i fokus, och det vi vill veta är hur bibliotekens samverkan med barnhälsovården ser ut i Dalarna.

Foto från Kulturrådet. Fotograf: Anna von Brömssen
Foto från Kulturrådet. Fotograf: Anna von Brömssen

Första steget i arbetet är en kartläggning av länet för att få en överblick över hur en eventuell samverkan mellan bibliotek och BVC ser ut i dagsläget. Finns det samarbete om bokgåvor, eller ordnas det föräldraträffar på biblioteket? Hur tänker man kring samarbetet? Vad fungerar bra, vad kunde bli bättre?

Vi behöver veta hur det ser ut hos oss i Dalarna för att kunna arbeta strategiskt med frågan, särskilt in emot landstinget. Vi gör det här för att forskning * visar gång på gång hur otroligt viktigt det är att arbeta läsfrämjande för de riktigt små; för att alla barn ska erbjudas en likvärdig språkstart, att alla ska få en möjlighet att möta böckerna och litteraturen från första början – oavsett i vilken del av Sverige, eller Dalarna, man bor i.


* ”Det råder konsensus bland forskare om föräldrars betydelse för barns tidiga språkinlärning. I forskningen om familjens och hemmiljöns påverkan på barns läsutveckling finns gott om exempel på de långsiktiga effekterna av ett tidigt föräldraengagemang” (ur Jonas Andersson, Med läsning som mål: om metoder och forskning på det läsfrämjande området, s. 29.)


Vill du läsa om några goda exempel från andra län och regioner?
Kolla här:spraklust3-1

Språklust
(Regionbiblioteket Jönköpings län)

Språkstart Halland (Region Halland)

Språknätet
(Länsbibliotek Uppsala)spraknatet_ny_rod_logga