Svenskarna och Internet

Nu använder alla internet

Svenskarna är ett allt mer digitaliserat folk. I undersökningen Svenskarna och internet kommer man allt oftare upp i 100 procents användning av både internet generellt och olika digitala tjänster. I årets undersökning är det dags att konstatera att så gott som alla använder internet upp till pensionsåldern. Även i den äldsta gruppen, 76 år och äldre, är mer än hälften internetanvändare.

Ur rapporten:

  • En majoritet av de äldre använder internet
  • Åtta av tio tvååringar använder internet
  • De flesta läser jobbmail under semestern
  • Facebook är störst, men nu använder fler än hälften Instagram
  • Så gott som alla under 25 använder Youtube
  • Yngre värderar information mer skeptiskt än äldre
  • Nio av tio e-handlar
  • Skolbarn uppger att de har lärt sig om källkritik
  • Lågutbildade, arbetslösa och sjukskrivna mindre delaktiga i informationssamhället

Ladda ner eller läs rapporten här.