Webbsändning från SKL om förslagen till nationell biblioteksstrategi – en väl använd timme

Den 23 augusti sände Sveriges kommuner och landsting, SKL ett webbinarium om utkastet till förslag om den nationella biblioteksstrategin. Syftet var att ge en överblick över förslagen och berätta om de synpunkter som SKL har på förslagen. Dessa ska vara ett stöd i de yttranden och synpunkter som kommuner och regioner själva vill lämna när det gäller den nationella biblioteksstrategin.

Som bibliotekschef, politiker med ansvar för bibliotek eller biblioteksmedarbetare får du en översiktlig genomgång av förslagen och en bild av SKL:s synpunkter på dem i webbsändningen. Det är väl använd tid.

Webbsändningen kommer att kunna ses i efterhand, åtminstone under ett par veckors tid. Du hittar den här.

Som ett ytterligare stöd har SKL även sammanställt ett diskussionsunderlag kring förslagen.