Rapport – Digitalt först – mobiliseringfasen

Mobiliseringsfasen av projektet Digitalt först med användaren i fokus är nu över och sammanlagt 67 % av all personal gjort ett självskattningstest inom Digital kompetens. Nu finns en rapport, Digitalt först med användaren i fokus – mobiliseringsfas januari-augusti 2018, som visar hur arbetet med projektet fortskrider. 

Läs mer om detta på Digitalt först-bloggen och Ladda ner rapporten här