Konstens dolda kraft

Kan konsten – och litteraturen – förändra människors liv?

Självklart, skulle många av oss säga. Och inte bara förändra, utan förgylla, förbättra.
Vi är många som tror det, och vi blir allt fler. Konst och kultur, litteratur, dans, teater, allt är skapelse av människor, för människor.
Konst är samtal och vilja att nå fram, från en avsändare till en mottagare. I konsten sker det mellanmänskliga, konsten är en strävan, kanske mot förståelse, sammanhang och reflektion.

I UR Play:s reportage Konstens dolda kraft får vi i ett avsnitt om litteraturens möjligheter följa med till England och Danmark, där man arbetar med metoden Shared Reading.

I Shared Reading samtalar man om litteratur i grupp. Metoden är utvecklad av den brittiska litteraturvetaren Jane Davis och används främst i grupper av ovana läsare som befinner sig i någon form av utanförskap. Metodens främsta syfte är att erbjuda en gemenskap, stärka individerna och få dem att upptäcka läsningen och litteraturen.

”När folk väcks av den känslomässiga kraften i starkt språk i en bok, så tänker de tankar som om det vore för första gången, och som släpper loss nåt kreativt, hedervärt och rörande.”
säger Philip Davis, professor i litteratur.

”Att förhålla sig till konst påminner om att förhålla sig till en annan person”, säger författaren och filosofen John Armstrong i filmen. ”Vi använder vår egen erfarenhet för att bygga rika, djupa och goda vänskapsband.”

Se den fina filmen om Shared Reading genom att klicka på loggan ovan!

 

Den 26 mars håller Länsbibliotek Dalarna en konferens inom projektet Ett läslyft för Dalarna

Den här dagen vill vi ägna åt de barn i vårt samhälle som lever i en socialt utsatt situation då de har en förälder eller anhörig i fängelse.
I Sverige rör det sig om 30 000 barn. Det är 30 000 barn som själva riskerar att hamna i utanförskap och kriminalitet, för att de saknar stöd, för att de ofta har svårare än andra barn att klara av skolan. Vi vill utforska samarbetets och litteraturens kraft under konferensen: hur kan vi arbeta lokalt i samhället, tillsammans, för att skapa förutsättningar för egenmakt och möjlighet att sätta ord på sina tankar och upplevelser?
Kan vi använda läsning och litteratur och samtalet kring litteraturen, som en motkraft till utanförskap, en hävstång mot sociala skillnader?

Läs mer om konferensen och anmäl dig här

På konferensen får vi bekanta oss med biblioterapin som metod, som även den bygger på tanken att genom läsning och samtalande om skönlitteratur hjälpa läsaren att nå fram till sina egna känslor och därmed stärka jagkänslan, vilket sägs öka välmåendet.
Till konferensen kommer bland andra socionomen Pia Bergström, som är initiativtagare till kursen ”Det biblioterapeutiska arbetssättet” som ges på Ersta Bräcke Sköndals högskola.

Hör Pia Bergström i ett inslag om biblioterapi från Sveriges Radio.