Rapport från konferensen ”Ett demokratiskt digitalt Dalarna 2.0”

Den 9 april träffades deltagare från kommunala och regionala verksamheter, studieförbund och civilsamhällets organisationer i Borlänge för att ta ett steg till i arbetet för digital delaktighet. Till viss del kan mötet ses som en fortsättning på en dag i Leksand i november då inspirerande föreläsningar samsades med att ett flertal goda exempel visade upp sig. Deltagarnas synpunkter, önskningar och idéer från den tidigare konferensen fick ligga till grund för årets träff, där de omvandlades till sex olika frågeställningar som avhandlades i två workshop-pass.
Emily Nordqvist (PPT) från Digitaliseringsrådet fanns med som inspirationsföreläsare och DigidelCenter (PPT) i Rättvik och Säter samt 2047 Science Center i Borlänge presenterade var sin bild av hur arbetet med digitalt stöd och lärande kan se ut.
Tjänstemän, politiker, företagare och engagerade anställda och medlemmar deltog. Konferensen i Galaxen visade på bredden när det gäller de som vill arbeta för en ökad digital delaktighet kopplat till att slå vakt om ett demokratiskt samhälle och allas lika värde. Läs hela rapporten här.