Ordbruk Dalarna

Ordbruk Dalarna – att främja, skapa struktur och strategi för litteraturen som konstform

Projektet vill utifrån kartläggningen som gjordes om litteraturen i Dalarna  testa olika utvecklingslinjer, vilka efter utvärderingar kan skapa struktur och utgöra grund för en strategi där det egna litterära skapandet står i centrum.

Mål
I strukturarbetet ska roller definieras så att ansvar fördelas adekvat på föreningsliv, kommun, landsting, studieförbund, folkhögskolor och akademi. Vi tänker oss en trebent modell med noderna: skapa själv, mötesplatser (digitala/fysiska) och stöd till professionen.

Aktiviteter
– skrivarläger för unga
– en öppen scen för texter i vardande

Fakta
Projekttid: 1 januari 2019 – 30 november 2019
Projektägare: Landstinget Dalarna
Projektfinansiering: Statens kulturråd samt Kultur- och bildningsförvaltningen
Projektsamordnare: Birgitta Winlöf,  birgitta.winlof@regiondalarna.se, tel: 072-143 81 66