Ny rapport om barns och ungas kulturvanor

Vad gör barn och unga på sin fritid? Vilka intressen har de?
I sin senaste rapport från oktober i år, undersöker Myndigheten för kulturanalys barns och ungas kulturaktiviteter. Rapporten är den första som Kulturanalys publicerar om barn och ungas kulturvanor i Sverige. Under 2016 och 2017 har man genomfört en nationell undersökning riktad mot barn och unga i samarbete med Statistiska centralbyrån och i samverkan med sex regioner i landet. ”Undersökningen behandlar i vilken utsträckning barn och unga deltar i, utför eller tar del av olika kulturaktiviteter på framför allt fritiden”, står det i rapportens förord, ”samt vilka upplevda hinder för att delta i kulturaktiviteter som finns”.

Rapporten tar också upp skillnader mellan olika grupper avseende ålder, kön, föräldrars utbildning och utländsk bakgrund. Och vad gäller bibliotek och läsning så visar rapporten bland annat på betydande skillnader i hur barn med svensk och utländsk bakgrund använder bibliotek.

Syftet med undersökningen är att bidra till ökad kunskap om barn och ungas kulturvanor och ge underlag för den nationella politiken, samt och förstås, ge underlag till den lokala politiken i de sex samverkande regionerna.

Spana in rapporten här och särskilt sidorna 22-24 som rör bibliotek och läsning.

Barns och ungas kulturaktiviteter

Ny bok om e-boken i Sverige

I bokens tolv kapitel studeras produktion, distribution och mottagande av e-böcker. Vi har bland annat gjort statistiska undersökningar och intervjuat författare, förläggare, bokhandlare, bibliotekspersonal och läsare. Även juridiska, ekonomiska och kulturpolitiska aspekter behandlas. Små språkområdens bokutgivning står under starkt inflytande av det angloamerikanska språkområdet, något som e-boken hypotetiskt kan tänkas förstärka. Läs mer här.

Svenskarna och Internet

Nu använder alla internet

Svenskarna är ett allt mer digitaliserat folk. I undersökningen Svenskarna och internet kommer man allt oftare upp i 100 procents användning av både internet generellt och olika digitala tjänster. I årets undersökning är det dags att konstatera att så gott som alla använder internet upp till pensionsåldern. Även i den äldsta gruppen, 76 år och äldre, är mer än hälften internetanvändare.

Ur rapporten:

 • En majoritet av de äldre använder internet
 • Åtta av tio tvååringar använder internet
 • De flesta läser jobbmail under semestern
 • Facebook är störst, men nu använder fler än hälften Instagram
 • Så gott som alla under 25 använder Youtube
 • Yngre värderar information mer skeptiskt än äldre
 • Nio av tio e-handlar
 • Skolbarn uppger att de har lärt sig om källkritik
 • Lågutbildade, arbetslösa och sjukskrivna mindre delaktiga i informationssamhället

Ladda ner eller läs rapporten här.

eMedborgarveckan 2017 i Dalarna

logga e-medborgarveckan 2017

Veckans fokus är ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. En ständigt aktuell och allt viktigare fråga är att öva ett kritiskt förhållningssätt med mer kunskap om källkritik och hur en kan söka, hantera och bedöma trovärdigheten i information och nyheter på nätet

Syftet med eMedborgarveckan är att

 • öka den digitala delaktigheten
 • öka användningen av och kunskapen om e-tjänster, med särskilt fokus på de offentliga
 • skapa ett tillfälle för dialog mellan e-tjänsteutvecklare och de som möter användarna
 • En ständigt aktuell och allt viktigare fråga är att öva ett kritiskt förhållningssätt med mer kunskap om källkritik och hur en kan söka, hantera och bedöma trovärdigheten i information och nyheter på nätet

Läs mer om eMedborgarveckan här

Här är några av de bibliotek i Dalarna som deltar under veckan

Hedemora bibliotek visar upp e-böcker, e-tjänster i kommunen, Naxos musikdatabas med mera. Läs hela programmet här

Leksands bibliotek kommer att ha ett surfcafé och även visa upp bibliotekets utbud av e-böcker m.m.

Rättviks bibliotek kommer ha en surfträff för frågor om smarta telefoner och surfplattor och en föreläsning om Dyslexi ”Orden på jobbet”. Läs hela programmet här

Vansbro bibliotek får besök av Handelsbanken som visar sina e-tjänster och två tillfällen där man får fråga frågor om datorer och internet. Läs hela programmet här

250 miljoner till biblioteken

Biblioteken jobbar i motvind. Nu vill Vänsterpartiet vända den utvecklingen och har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom en satsning på 250 miljoner kronor till bland annat ökade öppettider och fler filialer ute i landet.

– Bildning och kunskap är en maktfråga, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson.
Målet enligt henne är att alla ska ha tillgänglighet till bibliotekens kunskapskällor, oavsett var man bor och storlek på plånbok.

Men faktum är att allt färre lånar på biblioteken, speciellt fysiska böcker. Över tid har biblioteken också blivit färre. Bara i fjol lades 13 folkbibliotek ner. Räknar man in även bemannade skolbibliotek och folkhögskolebibliotek förlorade Sverige 65 bibliotek på ett år.

Pengarna ska fördelas via Kulturrådet och fokus kommer att ligga på folkbiblioteken, men hur utformningen av statens tillskott ska se ut i detalj blir en senare fråga, enligt Andersson.