Barnens bibliotek med ny layout

Barnens bibliotek, en sajt för barn på internet, helt gratis och utan reklam, har nu utvecklats vidare och fått en ny layout. Här finns det mesta när det gäller böcker och barn: boktips,  information om författare/illustratörer, bilderboks- och bokfigurer, boksånger, filmade böcker och pyssel. Lyssna också till Bokslukarsällskapet – en hemlig sammanslutning av barn i åldern 9-13 år som recenserar och pratar om nyutkomna slukarböcker. Det går även att bli en Boktyckare och dela med sig av egna favoriter. För den som vill skriva har Anders & Sören bra tips i sin skrivarverkstad.

Bildresultat för barnens bibliotek

Storföreläsningarna från årets Biblioteksdagar finns nu på Vimeo

Du som inte hade möjligt att delta i årets upplaga av Biblioteksdagarna kan nu se och lyssna till de uppladdade storföreläsningarna på Vimeo. Där ligger bland annat  föreläsningen ”Hur Google förändrar vår syn på kunskap och bibliotek” med Olof Sundin, professor vid Lunds universitet, Gunilla Fors, bibliotekarie vid Malmö stadsbibliotek samt Sara Kjellberg, bibliotekarie och forskare vid Malmö högskola och Lunds universitet. Mycket intressant är också universitetslektor Anette Svingstedts föreläsning ”Om att skapa förutsättningar för goda serviceupplevelser”, servicemötet som grunden i all tjänsteverksamhet.

https://vimeo.com/biblioteksforeningen

 

Kulturrådets första steg mot att integrera frågor som rör barn- och ungdomskultur på sin webbplats

” Kulturrådet verkar för barns och ungas rätt till kultur. Myndigheten ska se till att barn och unga får möjligheter att delta i det konstnärliga och kulturella livet, att de får uppleva kultur och att de själva får skapa.”

Webbplatsen innehåller samlad information om barn- och ungdomskultur, skapande skola och läsfrämjande. Till exempel går det att läsa om det nystartade nationella pilotprojektet: Bokstart Sverige. Här finns också information om hur det nya stödet till läs- och litteraturfrämjande ser ut. Direktlänkar till Läsambassadörens podd ”Läs för livet!” ger möjlighet att lyssna till flera intressanta samtal, bland annat talar forskaren Catharina Schmidt om ”Hur blir man en sån som läser”. Den tidigare så omtyckta men nedlagda projektdatabasen ”Bolla” uppstår nu snart igen på Kulturrådets webbplats och fortsatt arbete med att fylla på nytt material kommer att ske under våren.

http://www.kulturradet.se/sv/bou/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Är du redo för det nya medielandskapet? MIK på 2 minuter

Så här skriver Medierådet på sin webb:  (klicka på rubriken ovan så kommer du till filmen)

Är du redo för det nya medielandskapet? 2 minuters introduktion till MIK. Detta är en film ur utbildningspaketet ”MIK för mig” om medie- och informationskunnighet (MIK). Utbildningspaketet ”MIK för mig” har tagits fram av Statens medieråd och finns påmik.statensmedierad.se/utbildning.

MIK = medie- och informationskunnighet. MIK handlar om att förstå mediers roll i samhället, att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information samt att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

 

 

 

Tydligaste trenden i 2014 års barn- och ungdomsböcker: hemligheter

 

År 2014 gavs det ut 1860 barn- och ungdomsböcker i Sverige, en ökning med 5,1 procent i jämförelse med 2013. Det som framförallt har ökat är utgivningen av bilderböcker och faktaböcker och det verkar som att bildbaserade verk ökar medan textbaserade verk minskar.

Hemligheter i barn- och ungdomslitteraturen är inget nytt, mysterier, hemliga hus och allt annat som kan vara hemligt har flera tidigare generationer kunnat ta del av. De senaste åren har dock en markant ökning av hemligheter i böckerna kunnat märkas för att 2014 vara en av de tydligaste trenderna. Är det kanske något som har att göra med den tid vi lever i där vi ständigt visar upp oss i sociala medier? Kanhända det finns en längtan till att få vara lite mer privat och hålla någon del av sig själv lite mer hemlig.

Med utgångspunkt i debatten om mångfald i barn- och ungdomslitteraturen så har Sbi gjort en genomgång av hur det ser ut med mörkhyade personer i bilderböcker av svenska upphovspersoner och där kunde man räkna till totalt 298 titlar. Men där dessa personer spelar en viktig roll för handlingen så är titlarna betydligt färre, endast 15 st.

Andra intressanta områden och begrepp som Sbi har tittat lite närmare på är bland annat: ”tweenies”, mellanåldersböcker som närmar sig ungdomsboken när det gäller handling och teman, skildringar av sex och dystopier.

http://www.sbi.kb.se/Documents/Public/Bokprovning/Dokumentation/Argang_2014.pdf