Ny rapport om barns och ungas kulturvanor

Vad gör barn och unga på sin fritid? Vilka intressen har de?
I sin senaste rapport från oktober i år, undersöker Myndigheten för kulturanalys barns och ungas kulturaktiviteter. Rapporten är den första som Kulturanalys publicerar om barn och ungas kulturvanor i Sverige. Under 2016 och 2017 har man genomfört en nationell undersökning riktad mot barn och unga i samarbete med Statistiska centralbyrån och i samverkan med sex regioner i landet. ”Undersökningen behandlar i vilken utsträckning barn och unga deltar i, utför eller tar del av olika kulturaktiviteter på framför allt fritiden”, står det i rapportens förord, ”samt vilka upplevda hinder för att delta i kulturaktiviteter som finns”.

Rapporten tar också upp skillnader mellan olika grupper avseende ålder, kön, föräldrars utbildning och utländsk bakgrund. Och vad gäller bibliotek och läsning så visar rapporten bland annat på betydande skillnader i hur barn med svensk och utländsk bakgrund använder bibliotek.

Syftet med undersökningen är att bidra till ökad kunskap om barn och ungas kulturvanor och ge underlag för den nationella politiken, samt och förstås, ge underlag till den lokala politiken i de sex samverkande regionerna.

Spana in rapporten här och särskilt sidorna 22-24 som rör bibliotek och läsning.

Barns och ungas kulturaktiviteter

Barnens bibliotek med ny layout

Barnens bibliotek, en sajt för barn på internet, helt gratis och utan reklam, har nu utvecklats vidare och fått en ny layout. Här finns det mesta när det gäller böcker och barn: boktips,  information om författare/illustratörer, bilderboks- och bokfigurer, boksånger, filmade böcker och pyssel. Lyssna också till Bokslukarsällskapet – en hemlig sammanslutning av barn i åldern 9-13 år som recenserar och pratar om nyutkomna slukarböcker. Det går även att bli en Boktyckare och dela med sig av egna favoriter. För den som vill skriva har Anders & Sören bra tips i sin skrivarverkstad.

Bildresultat för barnens bibliotek

Storföreläsningarna från årets Biblioteksdagar finns nu på Vimeo

Du som inte hade möjligt att delta i årets upplaga av Biblioteksdagarna kan nu se och lyssna till de uppladdade storföreläsningarna på Vimeo. Där ligger bland annat  föreläsningen ”Hur Google förändrar vår syn på kunskap och bibliotek” med Olof Sundin, professor vid Lunds universitet, Gunilla Fors, bibliotekarie vid Malmö stadsbibliotek samt Sara Kjellberg, bibliotekarie och forskare vid Malmö högskola och Lunds universitet. Mycket intressant är också universitetslektor Anette Svingstedts föreläsning ”Om att skapa förutsättningar för goda serviceupplevelser”, servicemötet som grunden i all tjänsteverksamhet.

https://vimeo.com/biblioteksforeningen

 

Kulturrådets första steg mot att integrera frågor som rör barn- och ungdomskultur på sin webbplats

” Kulturrådet verkar för barns och ungas rätt till kultur. Myndigheten ska se till att barn och unga får möjligheter att delta i det konstnärliga och kulturella livet, att de får uppleva kultur och att de själva får skapa.”

Webbplatsen innehåller samlad information om barn- och ungdomskultur, skapande skola och läsfrämjande. Till exempel går det att läsa om det nystartade nationella pilotprojektet: Bokstart Sverige. Här finns också information om hur det nya stödet till läs- och litteraturfrämjande ser ut. Direktlänkar till Läsambassadörens podd ”Läs för livet!” ger möjlighet att lyssna till flera intressanta samtal, bland annat talar forskaren Catharina Schmidt om ”Hur blir man en sån som läser”. Den tidigare så omtyckta men nedlagda projektdatabasen ”Bolla” uppstår nu snart igen på Kulturrådets webbplats och fortsatt arbete med att fylla på nytt material kommer att ske under våren.

http://www.kulturradet.se/sv/bou/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Är du redo för det nya medielandskapet? MIK på 2 minuter

Så här skriver Medierådet på sin webb:  (klicka på rubriken ovan så kommer du till filmen)

Är du redo för det nya medielandskapet? 2 minuters introduktion till MIK. Detta är en film ur utbildningspaketet ”MIK för mig” om medie- och informationskunnighet (MIK). Utbildningspaketet ”MIK för mig” har tagits fram av Statens medieråd och finns påmik.statensmedierad.se/utbildning.

MIK = medie- och informationskunnighet. MIK handlar om att förstå mediers roll i samhället, att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information samt att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.