Är du redo för det nya medielandskapet? MIK på 2 minuter

Så här skriver Medierådet på sin webb:  (klicka på rubriken ovan så kommer du till filmen)

Är du redo för det nya medielandskapet? 2 minuters introduktion till MIK. Detta är en film ur utbildningspaketet ”MIK för mig” om medie- och informationskunnighet (MIK). Utbildningspaketet ”MIK för mig” har tagits fram av Statens medieråd och finns påmik.statensmedierad.se/utbildning.

MIK = medie- och informationskunnighet. MIK handlar om att förstå mediers roll i samhället, att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information samt att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

 

 

 

Tydligaste trenden i 2014 års barn- och ungdomsböcker: hemligheter

 

År 2014 gavs det ut 1860 barn- och ungdomsböcker i Sverige, en ökning med 5,1 procent i jämförelse med 2013. Det som framförallt har ökat är utgivningen av bilderböcker och faktaböcker och det verkar som att bildbaserade verk ökar medan textbaserade verk minskar.

Hemligheter i barn- och ungdomslitteraturen är inget nytt, mysterier, hemliga hus och allt annat som kan vara hemligt har flera tidigare generationer kunnat ta del av. De senaste åren har dock en markant ökning av hemligheter i böckerna kunnat märkas för att 2014 vara en av de tydligaste trenderna. Är det kanske något som har att göra med den tid vi lever i där vi ständigt visar upp oss i sociala medier? Kanhända det finns en längtan till att få vara lite mer privat och hålla någon del av sig själv lite mer hemlig.

Med utgångspunkt i debatten om mångfald i barn- och ungdomslitteraturen så har Sbi gjort en genomgång av hur det ser ut med mörkhyade personer i bilderböcker av svenska upphovspersoner och där kunde man räkna till totalt 298 titlar. Men där dessa personer spelar en viktig roll för handlingen så är titlarna betydligt färre, endast 15 st.

Andra intressanta områden och begrepp som Sbi har tittat lite närmare på är bland annat: ”tweenies”, mellanåldersböcker som närmar sig ungdomsboken när det gäller handling och teman, skildringar av sex och dystopier.

http://www.sbi.kb.se/Documents/Public/Bokprovning/Dokumentation/Argang_2014.pdf

Läsnyckel till Barbro Lindgrens Hemligt-triologi

Läsnyckel till Barbro Lindgrens Hemligt-triologi: Jättehemligt, Världshemligt och Bladen brinner, finns nu att ladda ner på ALMA:s webbplats. De ännu angelägna och rakt på sak skrivna fiktiva dagböckerna beskriver flickan Barbro mellan 10- 15 år, om allt hemskt, roligt och tokigt som passerar i hennes liv. Läsnyckeln ställer frågor till läsaren om innehållet i böckerna, fördjupar läsningen och stimulerar till eftertanke och diskussion för de som vill veta mer.

Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne har även publicerat 14  läsnycklar till de föregående ALMA-pristagarnas böcker.   http://www.alma.se/sv/Press/Aktuellt/Nyheter/Nyheter-2015/Ny-lasnyckel/

 

 

 

 

 

Svensk biblioteksförenings expertnätverk

Bildresultat för sv biblioteksförening

Alla enskilda medlemmar i Svensk biblioteksförening har möjlighet att både starta nätverk och att delta i något/några av de nätverk som redan existerar. Nätverken bygger på medlemmarnas eget engagemang och handlar om erfarenhetsutbyte, diskussioner, kompetensutveckling, tips och idéer och det går även att föreslå föreningen om vilka konferenser som bör ordnas. Redan nu finns det 18 olika nätverk igång, till exempel: nätverk för bibliotekets roll i mångspråkiga områden, nätverk för Barn Bibliotek Webb BBW, nätverk för e-böcker, nätverk för barnbibliotekarier och nätverk för digitala bibliotekstjänster. Besök gärna webbplatsen och se om det finns nätverk som passar dina intressen.

http://www.biblioteksforeningen.org/var-verksamhet/natverk/

 

Var med och nominera Sveriges bästa barnböcker

Varje år delar Svensk biblioteksförening ut barnboksplaketter till Sveriges bästa barnböcker. Priset delas ut i tre olika kategorier: Nils Holgersson-plaketten tilldelas bästa barn- eller ungdomsbok, Elsa Beskow-plaketten går till bästa illustratör och Carl von Linné-plaketten till bästa faktabok. Juryn består av experter på barns läsning och är verksamma inom biblioteksverksamhet för barn och unga. Juryn vill nu gärna få in nomineringar från dig som är medlem och verksam inom området barn- eller skolbibliotek. Det går att föreslå en eller flera böcker i de tre olika kategorierna och böckerna ska vara svenska originalutgåvor. Nils Holgersson-plaketten och Elsa Beskow-plaketten delas endast ut till de som inte har fått priset tidigare. Senast den 13 april 2015 ska nomineringarna vara inskickade till se@biblioteksforeningen.org eller per brev till Svensk biblioteksförening, Att: Stefan Engström, Box 70380, 107 24 Stockholm  http://www.biblioteksforeningen.org/2015/02/26/nominera-sveriges-basta-barnbocker/

Elsa Beskow-plaketten 2014 gick till Skuggsidan av Per Gustavsson