Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända – slutrapport

Vad har de nyanländas närvaro inneburit för folkbiblioteken? Hur har bibliotekspersonalens arbete förändrats? Vilka svårigheter och utmaningar ställs biblioteken inför? Forskarna Ola Pilerot och Frances Hultgren vid Högskolan i Borås presenterar i rapporten resultatet av en studie som gjorts på uppdrag av Länsbibliotek Uppsala och Länsbibliotek Dalarna. Utifrån enkäter till bibliotekspersonal och chefer, som sedan följdes upp med fokusgruppsintervjuer har forskarna undersökt hur förutsättningarna ser ut för bibliotekens arbete för och med nyanlända. Forskningsprojektet har genomförts från och med oktober 2016 till april 2017

Här kan du ladda ner rapporten

Litteraturen som konstform i Dalarna – En kartläggning av nuläget

Nu är utredningen av litteraturen i Dalarna nästan klar: Litteraturen som konstform i Dalarna – En kartläggning av nuläget En utredning av Ylva Sellin Isaksson på uppdrag av Kultur- och bildningsförvaltningen, Landstinget Dalarna 2017. Läs och begrunda.

MEN den är inte riktigt färdig än. Den kommer att kompletteras med resultatet av konferensen Litteraturen i Dalarna fredag 17 februari i Borlänge. Anmäl dig till konferensen senast torsdag 2 februari till lansbiblioteket@falun.se. Välkommen att medverka och göra din röst hörd för litteraturen i Dalarna.

 

Folkbibliotekens arbete för och med nyanlända – om förändring, svårigheter och inspirerande utmaningar

är titeln på en rapport skriven av Ola Pilerot och Frances Hultgren, forskare vid Bibliotekshögskolan i Borås. Utifrån en enkät bland bibliotekspersonal i Dalarnas och Uppsala län har författarna försökt belysa hur bibliotekens arbete för och med nyanlända har bidragit till att arbetet i bibloteket har förändrats. Vilka utmaningar har personalen ställts inför?

Här kan du läsa rapporten