Stärkta bibliotek 2019

Stärkta bibliotek är en satsning på landets folkbibliotek som regeringen gett Kulturrådet i uppdrag att genomföra under treårsperioden 2018–2020. Ansökningarna visar stor bredd och variation, men en tydlig tendens andra året är fler satsningar på digital kompetens och digital utveckling. Antalet insatser som vänder sig till unga vuxna har ökat, även om barnen fortfarande är den grupp som det satsas mest på.  Hela 367 ansökningar kom in till Kulturrådet som nu fördelar 220 miljoner kronor till insatser på folkbiblioteken över hela landet.

Dalarnas kommuner beviljades totalt 13 595 000 kronor fördelade till följande kommuner:

 • Avesta, 700 000 kronor
 • Borlänge 1 000 000 kronor
 • Falun, 1 000 000 kronor
 • Hedemora, 295 000 kronor
 • Leksand, 700 000 kronor
 • Ludvika 1 200 000 kronor
 • Malung-Sälen, 2 000 000 kronor
 • Malung-Sälen (i partnerskap med Smedjebacken och Älvdalen) 1 200 000 kronor
 • Mora, 750 000 kronor
 • Orsa, 800 000 kronor
 • Rättvik, 800 000 kronor
 • Smedjebacken, 800 000 kronor
 • Säter, 900 000 kronor
 • Vansbro, 650 000 kronor
 • Älvdalen, 800 000 kronor

Kulturrådet har sammanställt en rapport över ansökningarna under 2018. Ladda ner eller läs rapporten på Kulturrådets webb.

Biblioteksstatistik 2018

Folkbibliotekens utlåning av e-böcker har ökat med nästan 30 procent på ett år. Det framgår av Sveriges officiella biblioteksstatistik, som Kungliga biblioteket (KB) publicerat. Den visar även att bara 37 procent av landets elever har tillgång till ett enskilt skolbibliotek, som är bemannat på halvtid eller mer. Under 2018 var utlåningen av e-böcker uppe i 2,3 miljoner på folkbiblioteken. Det är en ökning med 28 procent sedan föregående år. Läs mer på Kungl. bibliotekets webb.

Rapport från konferensen ”Ett demokratiskt digitalt Dalarna 2.0”

Den 9 april träffades deltagare från kommunala och regionala verksamheter, studieförbund och civilsamhällets organisationer i Borlänge för att ta ett steg till i arbetet för digital delaktighet. Till viss del kan mötet ses som en fortsättning på en dag i Leksand i november då inspirerande föreläsningar samsades med att ett flertal goda exempel visade upp sig. Deltagarnas synpunkter, önskningar och idéer från den tidigare konferensen fick ligga till grund för årets träff, där de omvandlades till sex olika frågeställningar som avhandlades i två workshop-pass.
Emily Nordqvist (PPT) från Digitaliseringsrådet fanns med som inspirationsföreläsare och DigidelCenter (PPT) i Rättvik och Säter samt 2047 Science Center i Borlänge presenterade var sin bild av hur arbetet med digitalt stöd och lärande kan se ut.
Tjänstemän, politiker, företagare och engagerade anställda och medlemmar deltog. Konferensen i Galaxen visade på bredden när det gäller de som vill arbeta för en ökad digital delaktighet kopplat till att slå vakt om ett demokratiskt samhälle och allas lika värde. Läs hela rapporten här.

Varför lägger man ner biblioteksfilialer?

Varför lägger man ner biblioteksfilialer?I en ny studie har SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Högskolan i Borås tittat på varför kommuner väljer att lägga ner biblioteksfilialer och om kommunerna samtidigt utvecklar annan biblioteksverksamhet.

– Vi vet att många kommuner förändrar och utvecklar sin verksamhet och anpassar efter lokala förutsättningar och behov. Det finns sällan med i debatten kring biblioteksnedläggningar. Vår rapport visar att nedläggningar kan bero på olika saker, men vi har också upptäckt brister i den offentliga statistiken. Det visar på vikten av att göra den här typen av fördjupade undersökningar, säger Katrien Vanhaverbeke på SKL.

Läs eller ladda ner rapporten här.