Rapport från konferensen ”Ett demokratiskt digitalt Dalarna 2.0”

Den 9 april träffades deltagare från kommunala och regionala verksamheter, studieförbund och civilsamhällets organisationer i Borlänge för att ta ett steg till i arbetet för digital delaktighet. Till viss del kan mötet ses som en fortsättning på en dag i Leksand i november då inspirerande föreläsningar samsades med att ett flertal goda exempel visade upp sig. Deltagarnas synpunkter, önskningar och idéer från den tidigare konferensen fick ligga till grund för årets träff, där de omvandlades till sex olika frågeställningar som avhandlades i två workshop-pass.
Emily Nordqvist (PPT) från Digitaliseringsrådet fanns med som inspirationsföreläsare och DigidelCenter (PPT) i Rättvik och Säter samt 2047 Science Center i Borlänge presenterade var sin bild av hur arbetet med digitalt stöd och lärande kan se ut.
Tjänstemän, politiker, företagare och engagerade anställda och medlemmar deltog. Konferensen i Galaxen visade på bredden när det gäller de som vill arbeta för en ökad digital delaktighet kopplat till att slå vakt om ett demokratiskt samhälle och allas lika värde. Läs hela rapporten här.

Varför lägger man ner biblioteksfilialer?

Varför lägger man ner biblioteksfilialer?I en ny studie har SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Högskolan i Borås tittat på varför kommuner väljer att lägga ner biblioteksfilialer och om kommunerna samtidigt utvecklar annan biblioteksverksamhet.

– Vi vet att många kommuner förändrar och utvecklar sin verksamhet och anpassar efter lokala förutsättningar och behov. Det finns sällan med i debatten kring biblioteksnedläggningar. Vår rapport visar att nedläggningar kan bero på olika saker, men vi har också upptäckt brister i den offentliga statistiken. Det visar på vikten av att göra den här typen av fördjupade undersökningar, säger Katrien Vanhaverbeke på SKL.

Läs eller ladda ner rapporten här.

 

 

Sveriges biblioteksstatistik 2017

Skolbiblioteken ökar  – och personalen är viktig för ungas läsvanor

Antalet skolbibliotek är på uppåtgående. Nu har 213 av Sveriges 290 kommuner skolbibliotek med minst halvtidsbemanning – en ökning med 11 kommuner sedan förra året. Det visar den nationella biblioteksstatistiken som Kungliga biblioteket (KB) publicerar idag. Rapporten visar också att de meröppna biblioteken fortsätter att öka, de fysiska besöken har gått ned med 3 procent och utlåningen på folkbiblioteken minskar.

Läs eller ladda ner rapporten här.

Lotta Geffenblad tilldelad Ottilia Adelborgpris

Författaren, konstnären och illustratören har bland annat gjort barnböckerna om Prick och Fläck, Betty mitt i natten och böckerna om Aston. Det är eleverna i årskurs tre i Gagnefs kommun som röstat fram pristagaren. Ur motiveringen kan man bland annat läsa följande: ”Geffenblad är en egensinnig bilderboksskapare som påminner oss om livets komplexitet och om fantasins outgrundliga kraft”.

Ottilia Adelborg-priset, med syftet att lyfta fram ett kvinnligt konstnärskap, tilldelas en barnboksillustratör som verkar i Ottilia Adelborgs anda. Priset, som består av 20 000 kr och ett diplom med Adelborgmotiv, utdelas av Gagnefs kommun vartannat år den 6 december – årsdagen av Ottilias födelse. En jury nominerar tre illustratörer varav en pristagare röstas fram av kommunens tredjeklassare. Priset instiftades av Gagnefs kommun år 2000.