Rapport – Digitalt först – mobiliseringfasen

Mobiliseringsfasen av projektet Digitalt först med användaren i fokus är nu över och sammanlagt 67 % av all personal gjort ett självskattningstest inom Digital kompetens. Nu finns en rapport, Digitalt först med användaren i fokus – mobiliseringsfas januari-augusti 2018, som visar hur arbetet med projektet fortskrider. 

Läs mer om detta på Digitalt först-bloggen och Ladda ner rapporten här

Stärkta bibliotek – ny sökomgång

Nu öppnar den andra ansökningsomgången för Kulturrådets nya bidrag Stärkta bibliotek!

Sista ansökningsdag är 11 september och bibliotekens huvudmän – det vill säga kommunerna – kan söka stöd tillsammans eller enskilt.

Stärkta bibliotek är en tillfällig satsning under 2018-2020 för att stärka folkbiblioteken i hela Sverige. Kulturrådet genomför satsningen på uppdrag av regeringen och syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Kommunernas behov står i fokus och här prioriteras satsningar som präglas av långsiktighet och riktar sig till de prioriterade målgrupper som anges i bibliotekslagen, det vill säga barn och unga, personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat modersmål än svenska.

Under 2019 blir det en ansökningsomgång och den äger rum i mars-april.

Läs mer om bidraget och hur du söker här

Ny medarbetare på Länsbibliotek Dalarna

Vi har glädjen att presentera Ann-Sofie Köpmans som börjar hos oss på Länsbibliotek Dalarna den 1 oktober.

ann-sofie köpmans (2)Ann-Sofie har fått tjänsten som bibliotekskonsulent för samordning och utveckling av bibliotekssamverkan i Dalarna.

Jag ställde några snabba frågor till Ann-Sofie:

Vad har du jobbat med tidigare? 
Jag har jobbat på Falu stadsbibliotek sedan 2004. Under flera år som studiebibliotekarie, sedan som enhetschef och under det senaste året som programansvarig.

Vad ser du fram emot som samordnare för bibliotekssamverkan i Dalarna? 
Det jag ser mest fram emot i höst är att få träffa alla som jobbar på biblioteken runt om i Dalarna.

Vad blir den största utmaningen?
Jag tror att utmaningar kommer att dyka upp lite då och då, men de kommer vi att klara av bra med tid och tålamod. Den största utmaningen är nog att långsiktigt få tillräckligt med resurser för att göra allt det som vi på biblioteken kan göra och som samhället dessutom behöver. Men vi blir ju starkare om vi samarbetar.

Vad läser du för typ av böcker när du själv får välja?
Jag läser helst skönlitteratur av olika slag, ofta sådana som handlar om relationer.

Vilken är din favoritbok?
Det kommer ju hela tiden nya, så jag har ingen favoritbok. Läste nyss Hägring 38 av Kjell Westö, och den var riktigt bra.

Det blir en spännande höst inom bibliotekssamverkan Dalarna och vi välkomnar Ann-Sofie till vårt team på Länsbibliotek Dalarna.

/Linda

Stärkta bibliotek – Dalarna

För första gången har Kulturrådet fördelat stöd till folkbiblioteken inom satsningen Stärkta bibliotek. Fler än 200 insatser över hela landet får sammanlagt 153 miljoner kronor.

Väldigt glädjande att följande kommuner i Dalarnas län fått stöd inom satsningen!

Dalarnas län
Avesta kommun, 750 000
Leksands kommun, 700 000
Ludvika kommun, 900 000
Mora kommun, 570 000
Orsa Kommun, 600 000
Säters kommun, 900 000

Stärkta bibliotek är en satsning för att stärka folkbiblioteken i Sverige som vi genomför på uppdrag av regeringen 2018–2020. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.