Mediekompetens och konkurrens. Ny uppsats om bibliotekariers läsfrämjandearbete i förhållande till nya medier

umeåHur kan tv-spel och andra nya medier fungera som läsfrämjande verktyg på biblioteken? Nu har det kommit en ny uppsats från Umeå universitet:  Mediekonkurrens och kompetens : En kvalitativ studie över litteracitet och nya medier i en biblioteksmiljö 


Sofie Strandberg undersöker i sin kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet hur bibliotekarier ser på sitt läsfrämjandeuppdrag och sin yrkesroll i förhållande till nya medier som tv-spel, tv-spelsböcker, rollspel och serier. I sin frågeställning undrar Strandberg bland annat om ett personligt engagemang hos bibliotekarien kan påverka arbetet med nya medier. Vad innebär begreppet ”litteracitet” för bibliotekarierna? Det är en annan fråga, som visar sig få ytterst skiftande svar.

Uppsatsen är en fallstudie med fyra bibliotekarier, och den innehåller en hel del intressanta resultat, bland annat att bibliotekarierna väldigt tydligt påtalar ett stort behov av att barn och unga får tillgång till och verktyg för att lära sig källkritik i förhållande till digitala medier.

Frågan är vilket värde de tekniska kunskaper och färdigheter som barn och unga besitter har samtidigt som de inte har verktygen eller förmågan till att tolka den information de kommer över.

Att bibliotekarierna i allt större utsträckning också kommer att möta en användargrupp med väldigt olika svårigheter kring läs- och skrivkunnighet är en annan sak som kommer fram i uppsatsen. Bibliotekarierna upplever en allt mer nedåtgående läsförståelse hos barn och unga – men även hos vuxna. Att läsa svart text tryckt på vitt papper är något som inte är en självklar färdighet längre.

Samtidigt likställer inte bibliotekarierna läsning med en tryckt bok, utan tolkar utifrån det vidgade textbegreppet.

Tv-spel på bibblan kan fungera dels som en första kontakt med biblioteket för många yngre medborgare, särskilt om bibliotekarien utnyttjar mediet till att aktivt bygga en relation till nya unga besökare. Men samtidigt beskrivs biblioteket befinna sig i ett tillstånd av konkurrens mellan olika medieformer – tv-spel, till exempel, och internetrelaterad media – som nås framför allt via mobiltelefoner.

Biblioteken står inför en stor utmaning gällande att möta ungdomar i en tid där internetanvändning och mediekonsumtion utgör en mycket stor del av deras dagliga liv, skriver Strandberg.

För yrkesverksamma bibliotekarier blir det [därför] viktigt att dels förstå den medieverklighet som barn och unga nyttjar och tar del av för att också kunna förstå vad som påverkar olika faktorer för läsning, läslust och läsinlärning. Detta är ett kunskapsområde som ytterligare behöver belysas och undersökas närmare. En ytterligare utmaning utgörs av hur ett källkritiskt arbete och förhållningssätt kan bedrivas inom biblioteken. Deltagarkultur som utgörs av just delandet av kunskap och information förändrar också innebörden av dessa två begrepp. Inom en kultur där aktivt deltagande och medverkande av både spridning och tillgång till information aldrig har varit större, bidrar detta samtidigt till att det blir allt svårare att också avgöra värdet av denna information. […] Frågan är vilket värde de tekniska kunskaper och färdigheter som barn och unga besitter samtidigt som de inte har verktygen eller förmågan till att tolka den information de kommer över.

Läs hela uppsatsen genom att trycka här

Tack till Peter Alsbjer för nyhetstipset!

RELEASEKVÄLL FÖR NYA DALALITTERATUREN.SE!

Nu så, nu är det äntligen dags!

Måndagen den 9 maj släpper vi loss nya Dalalitteraturen.se och det ska vi såklart fira med en releasefest!

Vi håller tårtkalas i Falu stadsbibliotek och tre av våra nytillkomna dalaförfattare – Staffan Malmberg, Annah Nozlin och Victoria Törnqvist –  kommer och berättar om sina böcker och sitt författarskap.
Kvällen avslutas med musikframträdande av artisten tillika dalaförfattaren Oskar Danielson.

Lyssna gärna här på Oscar Danielson.


Måndag 9 maj 2016

Kl. 18-20

Plats: Falu stadsbibliotek

FRITT INTRÄDE!

 

 

Välkommen till Dalarnas biblioteksförbunds länsmöte 2016!

lansbiblioteket2095.1457968023216 (1)

 

Dalarnas biblioteksförbund och Länsbibliotek Dalarna inbjuder förtroendevalda, folkbildare och bibliotekspersonal i Dalarna till länsmötet 2016!


Välkommen till en dag om läsfrämjande och demokrati!

Skriv upp torsdagen den 14 april i kalendern! Då får du möta Läsambassadören, Anne-Marie Körling, som kommer att berätta om sitt läsfrämjande arbete och vad hennes uppdrag innebär.

Fotograf: Stefan Tell
Fotograf: Stefan Tell

I workshopen kommer vi att testa på bokfika, så ta även med dig ett boktips!

Dagen avslutas med mångförslagne artisten Emil Jensen!

EmilJensen_P2015_soffa
Fotograf: Amanda Lindholm

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på inbjudan här nere och läs mer och anmäl dig:

Inbjudan pdf Länsmötet Brunnsvik

Novellpriset 2016!

Ett nytt litteraturpris för ungdomar i gymnasiet har instiftats – Novellpriset i litteratur 2016! Priset kommer delas ut under våren och anmälan till novelltävlingen är öppen för alla gymnasieelever i Dalarnas län.

logga

Idémakare och initiativtagare till projektet är Henrik Norman, kurator och utbildad manusförfattare på Hagströmska gymnasiet i Falun. Efter att ha smitt planer tillsammans med nya självpubliseringstjänsten Type & Tell (Bonnier) på fjolårets bokmässa fick Henrik idén till novelltävlingen:

När jag var på Bokmässan i höstas träffade jag Hanna och Matilda från Type & Tell, och vi började prata om skrivande, självpublicering och min egen bok. Några veckor senare började jag fundera över varför det inte fanns fler novelltävlingar för ungdomar, och så tänkte jag: ’Man kanske skulle ta och starta en egen?’ Nu känns det bara så otroligt roligt att det blir av, tillsammans med just Type & Tell, och extra kul att Dalarna får vara först ut!”
                                          Henrik Norman

 

Tävlingen riktar sig till alla gymnasieungdomar med skrivarambitioner i Dalarna och pågår fram till den 28 februari. I april kommer en jury – där bland annat Länsbibliotek Dalarna ingår – att utse fem vinnande bidrag som sedan kommer att tryckas i en antologi i sommar. 1:a pristagaren får dessutom 50 ex av den färdiga boken, en läsplatta och en prenumeration på Tidningen Skriva och tre månader med nya ljud- och e-boksappen BookBeat. Förhoppningsvis kommer tävlingen att fortsätta nästa år, och då är arrangörernas förhoppning att idén kan vidgas och fler län och skolor kan delta.
Läs mer om tävlingen typeandtell.se/novellpriset ! och skriv ut din affisch här: novellpriset-affisch

Är ditt bibliotek intresserat av att göra något mer av den här tävlingen? Kanske en skrivarworkshop? Eller en inspirationskväll på biblioteket där intresserade ungdomar bjuds in, för att få hjälp med att komma igång eller komma vidare på sin novell genom skrivövningar? Eller bara ge boktips på bra noveller och berätta om hur en novell är uppbyggd i sin struktur.

Att arbeta med Novelltävlingen skulle också kunna kopplas till Dela Läslust (Skapande verksamhet, Skrivande, Samarbeten) och utgöra en process.

Hör gärna av dig till oss med frågor och idéer!

Malin Magnusson, konsulent mot Läsfrämjande och Barn & Unga

malin.magnusson@falun.se

023- 861 24