Från flykt till författare

ligger sverige i iranJag bär David Mohseni och hans historia som ett fågelägg. Försiktigt, nära hjärtat. Det är en ynnest att få ta del av minnen och erfarenheter från en ung människa som upplevt mer än vad de flesta av oss skulle orka bära.

David Mohseni. Bild från MTM.
David Mohseni. Bild från MTM.

senaste numret av MTM:s (Myndigheten för Tillgängliga Medier) tidning Läsliv hittar vi ett författarporträtt av David Mohseni som är aktuell med sin självbiografiska bok Ligger Sverige i IranLL-förlaget.

Redan tidigare har en novell som bygger på samma manus givits ut på förlaget Novellix, då med titeln Eller sjunk i havet.

Novellix erbjuder även ett diskussionsunderlag för den eller de som vill använda novellen i bokcirklar eller andra lärande och läsfrämjande sammanhang.

Mohseni bor i Borlänge och beskriver i boken sin långa resa på flykt från Afghanistan till Sverige. Han flydde från talibanerna redan som tioåring, via Iran, Turkiet, Grekland och vidare upp mot Norden. Efter fyra år på flykt har han återförenats med sin bror, som också bor i Dalarna. När han i intervjun får frågan var Hemma är, svarar han:
– Hemma är här i Sverige.

Continue reading ”Från flykt till författare”

Mediekompetens och konkurrens. Ny uppsats om bibliotekariers läsfrämjandearbete i förhållande till nya medier

umeåHur kan tv-spel och andra nya medier fungera som läsfrämjande verktyg på biblioteken? Nu har det kommit en ny uppsats från Umeå universitet:  Mediekonkurrens och kompetens : En kvalitativ studie över litteracitet och nya medier i en biblioteksmiljö 


Sofie Strandberg undersöker i sin kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå universitet hur bibliotekarier ser på sitt läsfrämjandeuppdrag och sin yrkesroll i förhållande till nya medier som tv-spel, tv-spelsböcker, rollspel och serier. I sin frågeställning undrar Strandberg bland annat om ett personligt engagemang hos bibliotekarien kan påverka arbetet med nya medier. Vad innebär begreppet ”litteracitet” för bibliotekarierna? Det är en annan fråga, som visar sig få ytterst skiftande svar.

Uppsatsen är en fallstudie med fyra bibliotekarier, och den innehåller en hel del intressanta resultat, bland annat att bibliotekarierna väldigt tydligt påtalar ett stort behov av att barn och unga får tillgång till och verktyg för att lära sig källkritik i förhållande till digitala medier.

Frågan är vilket värde de tekniska kunskaper och färdigheter som barn och unga besitter har samtidigt som de inte har verktygen eller förmågan till att tolka den information de kommer över.

Att bibliotekarierna i allt större utsträckning också kommer att möta en användargrupp med väldigt olika svårigheter kring läs- och skrivkunnighet är en annan sak som kommer fram i uppsatsen. Bibliotekarierna upplever en allt mer nedåtgående läsförståelse hos barn och unga – men även hos vuxna. Att läsa svart text tryckt på vitt papper är något som inte är en självklar färdighet längre.

Samtidigt likställer inte bibliotekarierna läsning med en tryckt bok, utan tolkar utifrån det vidgade textbegreppet.

Tv-spel på bibblan kan fungera dels som en första kontakt med biblioteket för många yngre medborgare, särskilt om bibliotekarien utnyttjar mediet till att aktivt bygga en relation till nya unga besökare. Men samtidigt beskrivs biblioteket befinna sig i ett tillstånd av konkurrens mellan olika medieformer – tv-spel, till exempel, och internetrelaterad media – som nås framför allt via mobiltelefoner.

Biblioteken står inför en stor utmaning gällande att möta ungdomar i en tid där internetanvändning och mediekonsumtion utgör en mycket stor del av deras dagliga liv, skriver Strandberg.

För yrkesverksamma bibliotekarier blir det [därför] viktigt att dels förstå den medieverklighet som barn och unga nyttjar och tar del av för att också kunna förstå vad som påverkar olika faktorer för läsning, läslust och läsinlärning. Detta är ett kunskapsområde som ytterligare behöver belysas och undersökas närmare. En ytterligare utmaning utgörs av hur ett källkritiskt arbete och förhållningssätt kan bedrivas inom biblioteken. Deltagarkultur som utgörs av just delandet av kunskap och information förändrar också innebörden av dessa två begrepp. Inom en kultur där aktivt deltagande och medverkande av både spridning och tillgång till information aldrig har varit större, bidrar detta samtidigt till att det blir allt svårare att också avgöra värdet av denna information. […] Frågan är vilket värde de tekniska kunskaper och färdigheter som barn och unga besitter samtidigt som de inte har verktygen eller förmågan till att tolka den information de kommer över.

Läs hela uppsatsen genom att trycka här

Tack till Peter Alsbjer för nyhetstipset!

RELEASEKVÄLL FÖR NYA DALALITTERATUREN.SE!

Nu så, nu är det äntligen dags!

Måndagen den 9 maj släpper vi loss nya Dalalitteraturen.se och det ska vi såklart fira med en releasefest!

Vi håller tårtkalas i Falu stadsbibliotek och tre av våra nytillkomna dalaförfattare – Staffan Malmberg, Annah Nozlin och Victoria Törnqvist –  kommer och berättar om sina böcker och sitt författarskap.
Kvällen avslutas med musikframträdande av artisten tillika dalaförfattaren Oskar Danielson.

Lyssna gärna här på Oscar Danielson.


Måndag 9 maj 2016

Kl. 18-20

Plats: Falu stadsbibliotek

FRITT INTRÄDE!

 

 

Välkommen till Dalarnas biblioteksförbunds länsmöte 2016!

lansbiblioteket2095.1457968023216 (1)

 

Dalarnas biblioteksförbund och Länsbibliotek Dalarna inbjuder förtroendevalda, folkbildare och bibliotekspersonal i Dalarna till länsmötet 2016!


Välkommen till en dag om läsfrämjande och demokrati!

Skriv upp torsdagen den 14 april i kalendern! Då får du möta Läsambassadören, Anne-Marie Körling, som kommer att berätta om sitt läsfrämjande arbete och vad hennes uppdrag innebär.

Fotograf: Stefan Tell
Fotograf: Stefan Tell

I workshopen kommer vi att testa på bokfika, så ta även med dig ett boktips!

Dagen avslutas med mångförslagne artisten Emil Jensen!

EmilJensen_P2015_soffa
Fotograf: Amanda Lindholm

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på inbjudan här nere och läs mer och anmäl dig:

Inbjudan pdf Länsmötet Brunnsvik