Dalabibliografin

wingborgSedan ett antal år tillbaka pågår ett arbete med att föra in poster från Olle Wingborg dalabibliografi i den nationella samkatalogen Libris. Arbetet har hittills skett genom timanställd personal och har finansierats av Dalarnas Biblioteksförbund och av Länsbibliotek Dalarna.
Under 2013 har styrelsen i Dalarnas Biblioteksförbund haft i uppdrag från årsmötet 2013 att göra en långsiktig plan för finansiering av arbetet med att digitalisera Wingborgs Dalabibliografi i Libris. Under hösten 2014 sjösatte Dalarnas Biblioteksförbund ett långsiktigt projekt för att ro iland uppdraget att digitalisera Dalabibliografins fem band. Flera av länets bibliotek samt länsbiblioteket bidrar ekonomiskt till projektet. Från januari 2015 finns Kerstin Magnusson på plats för att jobba med inläggningen av posterna i Libris.
Redan nu kan man använda den första digitaliserade delen av Dalabibliografin som är en deldatabas på Libris.