Dalabiblioteken

Dalabiblioteken3

Dalabiblioteken

Hösten 2017 pågår förankringsarbete med kommunerna inför fortsatt projekt.

Den 30 maj 2017 biblioteken i Dalarnas län skriver på en viljeinriktning om ett bibliotekssamarbete i Dalarna.

Förstudie fördjupat samarbete mellan Dalarnas bibliotek

Projektet ”Fördjupat samarbete” mellan biblioteken i Dalarnas län ska titta på gemensamt bibliotekssystem och låntagarregister bland annat.

Den plan som förstudien föreslår är att biblioteken i Dalarna inom fem år har ett gemensamt biblioteksdatasystem och låntagarregister implementerat, gått över till Libris och sagt upp bibliografisk service.

Läs hela slutrapporten från förstudien 

Läs mer på Dalabiblioteken