Dalarnas biblioteksförbund

 

Dalarnas Biblioteksförbund har till uppgift att i samverkan med länsbiblioteket främja biblioteksväsendets utveckling i Dalarnas län och att stimulera intresset för litteraturen i och om Dalarna.

Varje år ordnar Biblioteksförbundet ett länsmöte i någon av Dalarnas kommuner.

Styrelsen för 2017 består av följande medlemmar:

Karin Jönses, Rättvik, Katarina Bjelvenmark, Leksand, Maria Morén, Ludvika, Petra Gustafsson, Högskolan Dalarna, Ingvar Henriksson, Ludvika (ordförande), Ann-Sofie Köpmans, Falun, Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna (sekreterare), Linda Sävhammar, Länsbibliotek Dalarna, och Suzanne Lazar, Landstinget Dalarna.

Kontakta Dalarnas biblioteksförbund:

Ordförande Ingvar Henriksson
E-post: ingvar.henriksson@ludvika.se
Mobil: 070-324 30 95

Sekreterare Maria Törnfeldt
E-post: maria.a.tornfeldt@regiondalarna.se
Tel: 072-143 80 37

Tora Olsoni
Tora Olsoni
 Dalarnas biblioteksförbunds historia 1920-1970

Läs Tora Olsonis sammanställning av Dalarnas biblioteksförbund historia 1920-1970: Ladda ned sammanställningen här. (PDF)

Förbundets stadgar: STADGAR FÖR DALARNAS BIBLIOTEKSFÖRBUND