Dela läslust

Dela läslust – Hur går vi vidare?

 

Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att den blir mer offensiv. Den ska utgå från förutsättningar och behov i respektive biblioteks lokalsamhälle och stärka bibliotekets och bibliotekspersonalens möte med såväl sina aktiva som sina potentiella användare.

Projektet har tre mål; ett på individnivå för målgruppen bibliotekspersonal, och ett vardera på organisationsnivå för kommunbiblioteken respektive de regionala biblioteksverksamheterna.

Projektet är upplagt i tre nivåer:

  • en gemensam bas för alla som deltar i projektet. Denna innehåller fyra heldagar med samma innehåll som erbjuds i alla fyra länen.
  • ett antal projektaktiviteter utformas utifrån behovsanalysen. Dessa kan vara gemensamma för alla länen eller ett par län.
  • lokala utvecklingsarbeten som bygger på behovsanalysen genomförs på kommunbiblioteken.

Projektet har fått stöd från Statens kulturråd med 1,6 miljoner kr.

Allt vi gör är ju läsfrämjande, rapport av Jenny Lindberg.

Dela Läslust ur ett regionalt perspektiv, rapport av Lisa Ångman.

Dela läslust – Hur går vi vidare?, slutrapport.

Läs mer på Dela Läslustprojektets blogg.

Fakta

Projekttid: 1 januari 2015 – 31 januari 2017
Projektägare: Länsbibliotek Dalarna
Projektteam: Konsulenterna vid de regionala biblioteksverksamheterna.
Projektledare: Lisa Ångman, Länsbibliotek Uppsala
Tel: 070-618 66 24
E-post: lisa.angman@regionuppsala.se