Rapport om högläsning

Den pensionerade demenssjuksköterskan Bodil Lindeberg från Karlskrona ingår i arbetsgruppen för Läskraft! i Karlskona kommun. Hon har skrivit om högläsning för personer med demens som ett av bidragen i projektrapporten Uppdrag kunskap.

Hon tar upp frågeställningarna:

• Vad krävs för att få bästa möjliga utbyte av högläsningsstunden för personen med demens och högläsaren?
• Vilka reaktioner uppvisar personen med demens i anslutning till högläsningen?
• Hur upplever högläsaren aktiviteten?
• Hur hålla Läskraft levande?

Läs hennes bidrag.

Ny rapport om bibliotekslagen

Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar bibliotekens betydelse för det demokratiska samhällets utveckling och den grundläggande roll de spelar för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Den knyter på så sätt an till hur bibliotekens grundläggande uppdrag uttryckts i internationella sammanhang, till exempel i IFLA:s och Unesco:s olika biblioteksmanifest.
Svensk biblioteksförening har nu tagit fram en rapport som sammanfattar motiven till bibliotekslagens bestämmelser: För det demokratiska samhällets utveckling – bibliotekslagen enligt lagstiftaren. Syftet är att lyfta fram vad riksdag och regering velat uppnå med lagen och att tydliggöra vad den handlar om bortom de ibland korthuggna och något tekniska formuleringarna i olika paragrafer.

Länsmöte 2015

Temat för länsmötet den 16 april i Leksand var ”Skaparbibblan” – bibliotek som arena för nya sätt att skapa berättelser.

Robotar

Vad är egentligen makerspace och Skaparbibblan? Och vad har det att göra med bibliotek? Makerspace är ett sätt att höja bibliotekets status, att få in samhället i biblioteket. Ett makerspace bygger på att intresserade personer kommer, skapar, delar kunskap. Men precis som biblioteket erbjuder åtkomst till datorer, erbjuder makerspaces och medialabb verktyg eller möjligheter till skapande som många av våra kommunmedborgare annars inte skulle ha råd till eller få åtkomst till.

Läs mer under Dalarnas biblioteksförbund.

Yttrandefrihetens behov av kunskap

Yttrandefriheten har sällan varit så omdiskuterad. Vad får yttras, av vem och var går gränserna? Situationen är komplex och i en globaliserad värld möts olika normer och värden i en statusuppdatering på nätet. En ökad medie- och informationskunnighet är en viktigt förutsättning för yttrandefriheten och en demokratisk utveckling. Men här behövs det mer kunskap och biblioteken spelar en viktig roll framhäver professor Ulla Carlsson. Läs mer i Framsidan.

Tidningen Framsidan som utges av Kultur i Väst har i sitt första nummer för året fokus på Det politiska landskapet. Ovanstående artikel är ett av bidragen.

Nationell biblioteksstrategi

En strategi ska tas fram för Sveriges bibliotek.  Regeringen  lanserar en miljonsatsning på biblioteken i budgeten. Bland annat vill regeringen se mer utlåning av e-böcker.

– Våra bibliotek är oerhört uppskattade och omtyckta av svenska folket men många har också märkt av att biblioteken runt om i landet får allt svårare att leva upp till sina syften, säger kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) till SVT Nyheter.

Därför satsar regeringen fem miljoner kronor i år och sex miljoner kronor årligen under 2016 tom 2018 på att förbättra kvaliteten på bibliotekens verksamhet.

Ny biblioteksstrategi

Kungliga biblioteket får nu i uppdrag att ta fram en nationell biblioteksstrategi.

– Förhoppningsvis ska den här strategin leda fram till en bättre samordning och ett effektivare arbete biblioteken emellan och det kommer att komma alla medborgare till gagn, säger kultur- och demokratiministern.

Och fem miljoner på ett halvår är mycket pengar för att ta fram en strategi menar kulturministern.

Satsning på e-böcker

Regeringen vill också att biblioteken satsar mer på utlåning av e-böcker.

– E-böckerna är viktiga för biblioteken och för hela Sveriges folk och förhoppningsvis kommer ju också strategin att behandla hur e-böckerna ska få större spridning, säger Alice Bah Kuhnke.

Fem miljoner ska lyfta kvaliteten på biblioteken http://www.svt.se/kultur/bok/fem-miljoner-ska-lyfta-kvaliteten-pa-biblioteken