Skolbibliotekets roll för elevers lärande

a3zajosdtty6q4dibvnaSkolbiblioteken spelar en positiv roll för elevernas lärande och prestationer. Det visar en omfattande genomgång av aktuell forskning kring skolbibliotek från utredningen för en nationell biblioteksstrategi.

Utredningen har i särskilt uppdrag att titta på hur skolbiblioteken kan utvecklas. Vad finns det för empiriskt underlag för att bejaka eller förkasta satsningar på skolbiblioteks-verksamhet? Vad utmärker en välfungerande skolbiblioteksverksamhet? Cecilia Gärdén vid Bibliotekshögskolan i Borås har utfört genomgången. I rapporten skriver hon: Många års tvärvetenskaplig, internationell forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med ämnesundervisningen kan ge väsentliga bidrag till elevers lärande. Vi har idag tillgång till ett stort antal studier som genomförts med olika forskningsmetoder och som sammantaget tydligt pekar på att väl fungerande skolbibliotek kan innebära avsevärda bidrag till undervisning och lärande. Läs eller ladda ner rapporten här.

Bibliotek i samspel med lokalsamhället

Biblioteket i samspel med lokalsamhället

I dagarna har Regionbibliotek Stockholm släppt skriften Bibliotek i samspel med lokalsamhället av Cecilia Brisander. Målet med rapporten har varit att ge exempel på metoder, verktyg och förhållningssätt som biblioteken kan använda i sitt arbete att öka samspelet med lokalsamhället och dess invånare, beskriva aspekter av samhällsbyggandet samt förmedla befintliga utvecklingsprojekt och berättelser från biblioteken. Några viktiga punkter ur skriften:

 

  • Alla lokalsamhällen påminner om varandra men har sina egna strukturer, möjligheter och utmaningar. Biblioteken behöver arbeta i sin kontext och utifrån de behov som finns där.
  • Bibliotek som samarbetar med olika aktörer i sitt lokalsamhälle når fler användare och kan arbeta mer strategiskt.
  • Genom att ha ett relationsbyggande förhållningssätt med bibliotekens användare ges de möjlighet att utforska och använda biblioteket utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Cecilias hypotes är att en ökad förståelse och kunskap om sitt lokalsamhälle leder till att folkbiblioteken blir mer synliga i sitt sammanhang och för dess invånare. Biblioteken når fler av dem som har störst behov och får en ökad förankring.

Skriften kan beställas från regionbiblioteket@stockholm.se

Eller läs den på https://issuu.com/bigrell/docs/bibliotek_i_samspel_med_lokalsamhal

Samhälle och litteratur på regional nivå – Pamela Schultz Nybacka

Samhälle och litteratur på regional nivåSkriften är en kritisk granskning och utvärdering av Länsbibliotek Uppsalas utökade satsning på litteratur och dess måluppfyllelse. Tonvikten ligger på de samhälleliga delarna i satsningen. Undersökningen tog sin början hösten 2015 och avslutades ett år senare. Under projektets gång har samtal kring det praktiska arbetet varvats med teoretiska begrepp och reflektioner.

Rapporten vill både ge bidrag till forskningen och samtidigt vara en substantiell projektutvärdering, som är inriktad på att ge ett framtidsinriktat, strategiskt perspektiv. Den ska bidra till att belysa och ge inspiration till litteraturlivet i Uppsala län och dess grundläggande villkor, mot en fond av samhällelig förändring. Undersökningen vill skapa urskillning kring och ta ställning till kultur- och samhällsfrågor som är särskilt brännande i vår tid. Hur kan litteraturen delta i ett samhälles bildningsresa in i framtiden?

Pamela Schultz Nybacka är forskare och lektor vid Institutionen för Samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola.