Bibliotekariens praktiska kunskap

Att arbeta på bibliotek är komplext och vad det innebär är inte helt självklart. Vad gör egentligen en bibliotekarie? Hur ser mötena mellan personal och besökare ut?

Skriften Bibliotekariens praktiska kunskap – om kunskap, etik och yrkesrollen är resultatet av en kurs i bibliotekariens praktiska kunskaper som är ett samarbete mellan Regionbibliotek Stockholm  och Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Tanken med kursen var att ge deltagarna möjlighet att reflektera över en förändrad yrkesroll och de utmaningar som de ställs för i sin vardag – etiska, samhällsmässiga och kunskapsmässiga.

Förhoppningen med skriften är att den ska fungera som underlag för diskussion och reflektion på fler bibliotek runt om i landet.

Läs boken på denna länk

bibliotekariens-praktiska-kunskap_290px

Att leta sig ut ur biblioteket – kom och lär om Tvättstugebibliotek

Ett sätt att hitta till dem som inte letar sig in i biblioteket av sig själva är att istället leta sig ut ur biblioteket!  Tvättstugebibliotek och Badhusbibliotek kan vara vägar att nå ut. Välkommen att ta del av hur andra har gjort!

Länsbibliotek Dalarna, Smedjebackens bibliotek och ABF Dala Finnmark bjuder in till slutseminarium om projektet Tvättstugebiblioteken i Smedjebacken den 12 oktober 2016.

Medverkar gör Smedjebackens bibliotek och ABF Dala Finnmark, VD för kommunala bostadsbolaget Bärkehus och Länsbiblioteket på Gotland.

Seminariet riktar sig till biblioteksfolk, folkbildare och företrädare för kommunala bostadsbolag.

Välkommen med din anmälan senast 3 oktober!

Mer information finns i inbjudan! inbjudan-att-leta-sig-ut-ur-biblioteket

Forskningsstudie om meröppna bibliotek

Hösten 2014 gjordes en studie kring verksamhetsformen meröppna bibliotek och hur meröppen biblioteksverksamhet får konsekvenser för lokalsamhället och bibliotekariens yrkesroll. Veberöds bibliotek i Lunds kommun var landets första bibliotek som 2009 började med meröppet. Idag är det nio bibliotek i Skåne som har meröppet och ingår i studien. Studien är gjord vid institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Huvudfrågorna i rapporten är Hur uppstod verksamheten? och Vad har förändrats sedan dess? Studien bygger på enkäter och intervjuer med bibliotekspersonal.

Rapporten: Meröppna bibliotek – en verksamhetsform för alla?

Intressanta bibliotekskonferenser: Helsingfors i mars och Lund i maj

Helsingfors Stadsbibliotek bjuder in till internationell konferens den 19-20 mars under rubriken Designing today, destination tomorrow – libraries equipped to serve and innovate.

Helsingfors planerar för nytt huvudbibliotek med sikte på att öppna  2018. De konstaterar att nya bibliotek behöver utformas efter hur ny teknik och förändrade mönster i användningen av bibliotek kräver att vi tänker nytt om både lokaler och tjänster. Hur behöver morgondagens bibliotek se ut? Vad ska hända inuti dem? Vad krävs av personalen? På konferensen får du ta del av vad som händer i olika delar av världen, bland annat från Århus och Oslo här i Norden och från Halifax i Kanada. Läs mer om konferensen här.

Den 5-7 maj bjuder Svensk Biblioteksförening in till Biblioteksdagarna som i år äger rum i Lund. Samtidigt firar Biblioteksföreningen 100-årsjubileum.

Konferensen bjuder på storföreläsningar och olika valbara seminarier. I år är det dalamedverkan i ett av seminarierna då Karin Rytter, Älvdalen och Marie Ohlsson, Smedjebacken samtalar med Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna  under rubriken Att leta sig ut ur biblioteket – exempel från två Dalabibliotek, Smedjebacken och Älvdalen. De ställer sig frågan hur kan bibliotekens uppsökande arbete kan gestalta sig på 2010-talet. Med utgångspunkt i projektet med Tvättstugebibliotek i Smedjebacken och projekten Bokleffe och DigIT i Älvdalen samtalar de medverkande om bibliotekens möjligheter att nå utanför biblioteksväggarna.

Välkommen till Länsmötet 16 april 2015 med tema Skaparbibblan!

På Länsmötet får du nosa på ”Skaparbibblan” och testa nya sätt att skapa berättelser. Det blir föredrag med medverkande från Högskolan i Gävle, Kulturutveckling Gävleborg, föreningen Daladevelop och Leksands bibliotek. På eftermiddagen blir det workshops under kunnig ledning där du praktiskt får testa att programmera. Vad är egentligen maker space och Skaparbibblan? Och vad har det att göra med bibliotek? Efter Länsmötet vet du!

Bibliotekspersonal, pedagoger och politiker i Dalarnas län är välkomna. Program med anmälan kommer om några veckor. Notera datumet redan nu!

Välkommen till Länsmötet på Tegera Arena i Leksand önskar programkommittén i Dalarnas Biblioteksförbund: Ingvar Henriksson, Ludvika, Linda Sävhammar, Leksand, Marie Ohlsson, Smedjebacken, Karin Rytter, Älvdalen, Ylva Sellin-Isaksson, Malung-Sälen, Sonja Viklund, Mora, Maria Törnfeldt, Länsbibliotek Dalarna

barnhack1oktnr5a

Undrar du över maker space och vad det kan betyda på ett bibliotek? Regionbibliotek Halland har gjort en fin översikt som reder ut begreppen.