Design thinking för bibliotek

Nu är Design thinking for libraries översatt till svenska!3C427FC1-5CBA-42EF-A5F5-91C26A709964

Design thinking är en kraftfull metod för verksamhetsutveckling som kombinerar uppdrag och professionell behovsanalys med användarperspektiv. Genom att översätta Design thinking for libraries från engelska till svenska, kombinerat med att genomföra och dokumentera workshops där metoden tillämpas, hoppas vi på att metoden når fler.

På hemsidan för Design thinking för bibliotek hittar du Verktygslådan Design thinking för bibliotekoch här kan du ladda ner de tre häftena:

  • Design thinking för bibliotek – verktygslådan
  • Design thinking för bibliotek – praktiska övningar
  • Design thinking på en dag

62403EDF-97D7-488D-B445-CBE3742EC1C5 9CDA8FD3-CB0C-4F7F-8E84-890E4E14C650

Bibliotekariens praktiska kunskap

Att arbeta på bibliotek är komplext och vad det innebär är inte helt självklart. Vad gör egentligen en bibliotekarie? Hur ser mötena mellan personal och besökare ut?

Skriften Bibliotekariens praktiska kunskap – om kunskap, etik och yrkesrollen är resultatet av en kurs i bibliotekariens praktiska kunskaper som är ett samarbete mellan Regionbibliotek Stockholm  och Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Tanken med kursen var att ge deltagarna möjlighet att reflektera över en förändrad yrkesroll och de utmaningar som de ställs för i sin vardag – etiska, samhällsmässiga och kunskapsmässiga.

Förhoppningen med skriften är att den ska fungera som underlag för diskussion och reflektion på fler bibliotek runt om i landet.

Läs boken på denna länk

bibliotekariens-praktiska-kunskap_290px

Att leta sig ut ur biblioteket – kom och lär om Tvättstugebibliotek

Ett sätt att hitta till dem som inte letar sig in i biblioteket av sig själva är att istället leta sig ut ur biblioteket!  Tvättstugebibliotek och Badhusbibliotek kan vara vägar att nå ut. Välkommen att ta del av hur andra har gjort!

Länsbibliotek Dalarna, Smedjebackens bibliotek och ABF Dala Finnmark bjuder in till slutseminarium om projektet Tvättstugebiblioteken i Smedjebacken den 12 oktober 2016.

Medverkar gör Smedjebackens bibliotek och ABF Dala Finnmark, VD för kommunala bostadsbolaget Bärkehus och Länsbiblioteket på Gotland.

Seminariet riktar sig till biblioteksfolk, folkbildare och företrädare för kommunala bostadsbolag.

Välkommen med din anmälan senast 3 oktober!

Mer information finns i inbjudan! inbjudan-att-leta-sig-ut-ur-biblioteket

Forskningsstudie om meröppna bibliotek

Hösten 2014 gjordes en studie kring verksamhetsformen meröppna bibliotek och hur meröppen biblioteksverksamhet får konsekvenser för lokalsamhället och bibliotekariens yrkesroll. Veberöds bibliotek i Lunds kommun var landets första bibliotek som 2009 började med meröppet. Idag är det nio bibliotek i Skåne som har meröppet och ingår i studien. Studien är gjord vid institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Huvudfrågorna i rapporten är Hur uppstod verksamheten? och Vad har förändrats sedan dess? Studien bygger på enkäter och intervjuer med bibliotekspersonal.

Rapporten: Meröppna bibliotek – en verksamhetsform för alla?