Vill du veta mer om Läshundar?

Projektet Läshund ger läslust bjuder in till informationsträff i Falun den 16 november om läshundar. Bild på Läshund och flicka som läser

Runt om i världen har man sedan ett antal år tillbaka tagit hjälp av sk ”Läshundar” för att på ett effektivt sätt stödja och stimulera barn med läs- och/eller talsvårigheter, så de blir goda läsare.
När barnet har närkontakt och läser för en Läshund utsöndras hormonet Oxytocin hos barnet (fungerar även på vuxna). Oxytocin är mycket viktigt för vår sinnesstämning, det skapar lugn och harmoni i motsats till hormonet Kortisol som är kroppens flykt- och stresshormon.
Oxytocinet har inte bara korttidsverkan, efter att barnet haft en aktivitet som fått denna att utsöndra oxytocin, kommer detta hormon finnas kvar i kroppen under dagen och även påverka andra skolresultat.

När: 16 november klockan 15.00 – 17.00
Var: Falu Stadsbibliotek i mötesrummet Torstensson. (Du hittar rummet en trappa upp i Dalasamlingen)
Kostnad: Gratis
För vem: Skolledare, lärare, elevvårdsteam, föräldrar, föreningar som arbetar med barn med olika funktionsstörningar
Anmälan: Senast 10 november. Först till kvarn gäller. Till projektledarna bisse.falk@hotmail.com  eller Gunilla Ekberg tel 073-334 00 83

Program
14.15  Kaffe/The och smörgås
15.00  Bisse Falk, barnboksförfattare och hundinstruktör: Vad är en Läshund?- Tillfälle att ställa frågor
15.30 Gunilla Ekberg, specialpedagog: För vem gör Läshunden nytta? Vad innebär Läshunden för eleven? Hur går en lektion med Läshund till? Tillfälle att ställa frågor.
16.00 Ewa Bergstedt: Glittra, skolhund. Nyttan med hunden i skolan
16.15 Lena Främst: Uffe – en annan väg till läsinlärning
16.30 Hur går det med allergikerna i skolan om man tar in Läshundar?
16.50 Avslutning

Välkomna! Projektet Läshund ger Läslust inom Ludvika Brukshundklubb, med stöd av Landstinget Dalarna och Länsbibliotek Dalarna
genom projektledarna Bisse Falk och Gunilla Ekberg

Från traditionellt akademiskt bibliotek till modern lärmiljö

”Som ett magiskt snölandskap. Få svenska publika projekt kan mäta sig med interiören i det nya högskolebiblioteket i Falun.” Så beskrivs högskolan Dalarnas bibliotek i Falun i tidskriften Arkitektur (2014:5 s. 44-51).  Kurt Byström (text) och Victoria Törnqvist (foto) har skrivit rapporten ”Från traditionellt akademiskt bibliotek till modern lärmiljö. Högskolan Dalarnas bibliotek – förväntningar och resultat.

I denna rapport beskrivs idéerna bakom Högskolan Dalarnas prisbelönta bibliotek i Falun. Planerings- och byggprocessen beskrivs och det färdiga resultatet utvärderas, samt de erfarenheter som har gjorts delas.

Länk till rapporten.

Inbjudan: Social nätverksträff i Falun 11 december

VÄLKOMNA TILL SOCIAL NÄTVERKSTRÄFF

Den 11 december kl 9.30-15.00 i Falun

09:30 Samling med kaffe/te smörgås

10:00 Taxonomier, beskriver nivåer i en verksamhet. Vi tittar närmare på Boken kommer-verksamheten med hjälp av metoden taxonomier. Hur ser det ut hos er idag? Hur vill ni att det ska se ut?
Läs s. 7-12, 47-53 och s. 75 i skriften Taxonomier – verktyg för biblioteksutveckling av Malin Ögland.

http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2013/10/Taxonomier-skriv-ut.pdf

Vi diskuterar arbetsformerna för nätverksträffarna. Hur vill vi ha träffarna?

12.00 Lunch på egen hand

13:15 Maria Törnfeldt om uppsökande verksamhet vid Toronto Public Library.

14:00 Evalena Habel från Iris Hjälpmedel föreläser om Bibliotek och tillgänglighet.

Vi avslutar med kaffe

Ladda ned inbjudan och program här (pdf)

Anmäl dig senast 5 december till lansbiblioteket@falun.se

Välkommen!

 

Inbjudan: workshop med danspedagog Sophia Färlin-Månsson

Hjärtligt välkomna till Falun 5 december och en spännande workshop med danspedagog Sophia Färlin-Månsson! Vi lyssnar till och dansar småbarnsklassikern ”Knacka på”.

Sophia ger oss en introduktion och en genomgång av materialet som följer med i Knacka-på-ryggsäcken. Ryggsäcken kommer sedan att finnas hos oss på länsbiblioteket för utlån till er på biblioteken, så ni kan använda det för egen del men det går också bra att låna ut materialet till någon förskola.

Bjud gärna med en förskolepedagog till dagen!

Anmäl er senast 2 december till lansbiblioteket@falun.se

Ladda ned inbjudan och mer information om dagen här!