Nya bibliotekslagen är antagen

Den nya bibliotekslagen antogs av riksdagen igår och Kungliga biblioteket och de regionala biblioteksverksamheterna har i samarbete producerat två skrifter som är tänkta som ett stöd för kommunal biblioteksverksamhet.

http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/2013/10/25/tva-nya-skrifter-tankta-som-ett-stod-for-kommunal-biblioteksverksamhet/

Skriften Biblioteksplan 2.0: Det har under åren funnits många olika uppfattningar om vad en biblioteksplan är och vad den ska innehålla eftersom det är upp till varje huvudman inom kommun eller landsting att utforma sin biblioteksplan. Det här är en liten skrift för dig som vill ha tips på hur andra gör, vad lagstiftarna avsåg och några ”komihåg” för vad som kan vara bra att tänka på när man utformar en biblioteksplan som är kopplad till den nya biblioteklagen som gäller från 2014. En behovsinventering har gjorts och dessa stöd var de mest efterfrågade.

 

Skriften Nyckeltal 1.0: Vilken kommun satsar mest på sin folkbiblioteksverksamhet? En kommun satsar 3 miljoner, en annan 44. Svaret verkar vid en första anblick vara uppenbart. Eller, kanske inte? Om vi använder oss av nyckeltal istället så blir bilden en annan. Den första kommunen satsar 638 kronor per invånare och den andra 322 kronor. Den här skriften är till för dig som arbetar med att följa upp folkbiblioteksverksamhet eller som formulerar uppföljningsbara mål i biblioteksplaner.

 

 

Seminariesatsning för bibliotekarier

Statens medieråd genomför under hösten fyra kompetenshöjande heldagsseminarier riktade till bibliotekarier på folk- och skolbibliotek på temat medie- och informationskunnighet (MIK) och barns och ungas medieanvändning.Det första seminariet hölls i Malmö i början september. Övriga äger rum i Västerås den 22 oktober, i Sundsvall den 20 november samt i Göteborg den 4 december. Läs mer om innehållet här.

Surfplattor på högskolebibliotek och folkbibliotek

Ny rapport: Utveckling av surfplattors användningsområden inom högskolebiblioteken och folkbiblioteken.

Hur kan bibliotekarierna använda surfplattor i sitt dagliga arbete med användarstöd, referensarbete och undervisning? Tre bibliotek har undersökt detta i ett gemensamt projekt med stöd från KB. Resultaten från undersökningen visar att bibliotekarierna har fått en ny syn på informationsarbetet. Läs hela rapporten här.