Litteraturen som konstform i Dalarna – En kartläggning av nuläget

Nu är utredningen av litteraturen i Dalarna nästan klar: Litteraturen som konstform i Dalarna – En kartläggning av nuläget En utredning av Ylva Sellin Isaksson på uppdrag av Kultur- och bildningsförvaltningen, Landstinget Dalarna 2017. Läs och begrunda.

MEN den är inte riktigt färdig än. Den kommer att kompletteras med resultatet av konferensen Litteraturen i Dalarna fredag 17 februari i Borlänge. Anmäl dig till konferensen senast torsdag 2 februari till lansbiblioteket@falun.se. Välkommen att medverka och göra din röst hörd för litteraturen i Dalarna.

 

Litteraturområdet i Dalarna kartläggs!

Landstinget Dalarna ska ta fram en strategi för det litterära området i Dalarna. Första steget på väg mot det är en kartläggning av hur det litterära landskapet ser ut.

Ylva Sellin Isaksson skall arbeta med att ta fram  kartläggningen. Hon kommer att prata med människor som är verksamma på det litterära fältet på olika vis. Författare, litterära sällskap, föreningslivet, folkbildare, litteraturvetare, kritiker och bibliotekschefer är exempel på några av dem hon kommer att ha kontakt med. Ylva är projektanställd på Länsbibliotek Dalarna till och med 31 januari 2017. Vill du kontakta Ylva? Hon nås på telefon 023-861 53 eller e-post ylva.isaksson@falun.se

Ylva

Till sin hjälp som koordinatorer för projektet har hon Birgitta Winlöf på Länsbiblioteket och Erik Arrhén på Landstingets Kultur- och bildningsförvaltning. En referensgrupp har bildats. Där sitter Torbjörn Lundgren, Sveriges författarförbund; William C. Woxlin, Dalarnas författarförbund; David Grey och Bo G. Jansson, Högskolan Dalarna;  Cecilia Ekebjär, Dalarnas Tidningar, Liselotte Stöby Ingvarsson, Gagnefs kommun och en representant från Dalarnas Bildningsförbund.

Styrgrupp för projektet är Malin Lagergren, förvaltningschef för Landstingets Kultur- och bildningsförvaltning, Karin Örjes, ordförande för Dalarnas Bildningsförbund och Maria Törnfeldt Länsbibliotekschef.