Ett LÄSLYFT för DALARNA

Har du någon idé om hur man kan samarbeta kring läsning? Eller vill du få en?

Laslyft_dalarna affisch

Nu kommer chansen att få pengar och stöd till dina idéer!

 

I år hyllar och lyfter vi samarbetet i Dalarna under flaggen Ett LÄSLYFT för DALARNA.
Kom på släppfest av skriften Ett LÄSLYFT för DALARNA, fika och mingla och hör några samarbetare berätta om sina läsfrämjandeprojekt:

 • Äldre läser för Allas barnbarn
  Matilda Böwes (Leksands bibliotek) och Rose-Marie Svanborg (ABF Borlänge Nedansiljan) tillsammans med sagoläsare
 • Läs för mig pappa
  Yvonne Sundkvist (Borlänge bibliotek) och Göran Israelsson (facklig representant Kvarnsvedens pappersbruk)
 • Läskraft
  Anna Hagland (Vuxenskolan Falun) medverkar tillsammans med högläsare
 • Tvättstugebiblioteken
  Marie Larsdotter (Smedjebackens bibliotek) och Eva Långberg (ABF Dala Finnmark)

Ett LÄSLYFT för DALARNA är en tvåårig satsning på den fria, lustfyllda läsningen i länet. Den här dagen bjuder vi in till inspiration och vidare samverkan, då nya kontakter kommer att knytas – för mer läsglädje i länet.

VÄLKOMNA!

Anmälan senast 2017-05-24 till lansbiblioteket@falun.se
Ange ev specialkost i din anmälan

Inbjudan Ett läslyft för Dalarna 1 juni

Frågor
Malin Magnusson (Länsbibliotek Dalarna) malin.magnusson@falun.se
Suzanne Lazar (Skådebanan Dalarna) skadebanandalarna@telia.com

illustrationer: Lisskulla Berg

Fakirerna och vi – en studie om bokprat som läsfrämjande insats – Catarina Schmidt

Bokprat Fakirerna och viär en av våra vanligaste läsfrämjande aktiviteter för barn på bibliotek och skolor. Det fyller en viktig funktion när det gäller att skapa nyfikenhet och intresse för böcker och når många barn i olika åldrar.

Den här rapporten undersöker på vilka sätt bokprat främjar läsning och hur det arbetet kan utvecklas och fördjupas. Vi får veta mer om hur man kan arbeta språkutvecklande med bokprat och får tips om hur man kan tänka för att öka bredden av texter och språk som man synliggör genom bokpratet.

Rapporten bygger på en studie av bokprat på folk- och skolbibliotek genomförd av Catarina Schmidt, universitetslektor i pedagogik vid Göteborgs universitet, på uppdrag av Kultur Skåne/Region Skåne. Rapporten finns att ladda ner som pdf.

 

Vill du veta mer om Läshundar?

Projektet Läshund ger läslust bjuder in till informationsträff i Falun den 16 november om läshundar. Bild på Läshund och flicka som läser

Runt om i världen har man sedan ett antal år tillbaka tagit hjälp av sk ”Läshundar” för att på ett effektivt sätt stödja och stimulera barn med läs- och/eller talsvårigheter, så de blir goda läsare.
När barnet har närkontakt och läser för en Läshund utsöndras hormonet Oxytocin hos barnet (fungerar även på vuxna). Oxytocin är mycket viktigt för vår sinnesstämning, det skapar lugn och harmoni i motsats till hormonet Kortisol som är kroppens flykt- och stresshormon.
Oxytocinet har inte bara korttidsverkan, efter att barnet haft en aktivitet som fått denna att utsöndra oxytocin, kommer detta hormon finnas kvar i kroppen under dagen och även påverka andra skolresultat.

När: 16 november klockan 15.00 – 17.00
Var: Falu Stadsbibliotek i mötesrummet Torstensson. (Du hittar rummet en trappa upp i Dalasamlingen)
Kostnad: Gratis
För vem: Skolledare, lärare, elevvårdsteam, föräldrar, föreningar som arbetar med barn med olika funktionsstörningar
Anmälan: Senast 10 november. Först till kvarn gäller. Till projektledarna bisse.falk@hotmail.com  eller Gunilla Ekberg tel 073-334 00 83

Program
14.15  Kaffe/The och smörgås
15.00  Bisse Falk, barnboksförfattare och hundinstruktör: Vad är en Läshund?- Tillfälle att ställa frågor
15.30 Gunilla Ekberg, specialpedagog: För vem gör Läshunden nytta? Vad innebär Läshunden för eleven? Hur går en lektion med Läshund till? Tillfälle att ställa frågor.
16.00 Ewa Bergstedt: Glittra, skolhund. Nyttan med hunden i skolan
16.15 Lena Främst: Uffe – en annan väg till läsinlärning
16.30 Hur går det med allergikerna i skolan om man tar in Läshundar?
16.50 Avslutning

Välkomna! Projektet Läshund ger Läslust inom Ludvika Brukshundklubb, med stöd av Landstinget Dalarna och Länsbibliotek Dalarna
genom projektledarna Bisse Falk och Gunilla Ekberg

Att leta sig ut ur biblioteket – kom och lär om Tvättstugebibliotek

Ett sätt att hitta till dem som inte letar sig in i biblioteket av sig själva är att istället leta sig ut ur biblioteket!  Tvättstugebibliotek och Badhusbibliotek kan vara vägar att nå ut. Välkommen att ta del av hur andra har gjort!

Länsbibliotek Dalarna, Smedjebackens bibliotek och ABF Dala Finnmark bjuder in till slutseminarium om projektet Tvättstugebiblioteken i Smedjebacken den 12 oktober 2016.

Medverkar gör Smedjebackens bibliotek och ABF Dala Finnmark, VD för kommunala bostadsbolaget Bärkehus och Länsbiblioteket på Gotland.

Seminariet riktar sig till biblioteksfolk, folkbildare och företrädare för kommunala bostadsbolag.

Välkommen med din anmälan senast 3 oktober!

Mer information finns i inbjudan! inbjudan-att-leta-sig-ut-ur-biblioteket

Lustfylld och lärorik forskning om läsfrämjande

Poesi med nyanlända, läsa sagor med vuxna, fånga biblioteksbesökaren i spontanboksamtal. Det finns otaliga ingångar hur man kan arbeta läsfrämjande på bibliotek.

På uppdrag av Kulturrådet och via Kultur i Skåne fick forskarna Lotta Bergman och Magnus Persson (Malmö högskola) i uppdrag att starta projekt och forskning kring läsfrämjande åtgärder på bibliotek. Sedan hösten 2015 har därför en forskningscirkel varit igång med 15 bibliotekarier och bibliotekschefer i södra Sverige.

Forskningscirkeln, menar bibliotekarien Lillemor Åkerlund från Varberg, har varit en utmärkt fortbildning och kunskapsbygge. Förutom att hitta nya sätt att arbeta läsfrämjande har litteraturstudier och samtal med kollegor och forskare gjort att man borrat i sin egen vardag och hittat sätt att utvärdera vad man håller på med. I den här forskningscirkeln ingår åtta olika aktioner för läsfrämjande. Rapporten om forskningscirkeln kommer att presenteras på Bokmässan i september. Läs mer på Malmö högskolas webbplats.