Samhälle och litteratur på regional nivå – Pamela Schultz Nybacka

Samhälle och litteratur på regional nivåSkriften är en kritisk granskning och utvärdering av Länsbibliotek Uppsalas utökade satsning på litteratur och dess måluppfyllelse. Tonvikten ligger på de samhälleliga delarna i satsningen. Undersökningen tog sin början hösten 2015 och avslutades ett år senare. Under projektets gång har samtal kring det praktiska arbetet varvats med teoretiska begrepp och reflektioner.

Rapporten vill både ge bidrag till forskningen och samtidigt vara en substantiell projektutvärdering, som är inriktad på att ge ett framtidsinriktat, strategiskt perspektiv. Den ska bidra till att belysa och ge inspiration till litteraturlivet i Uppsala län och dess grundläggande villkor, mot en fond av samhällelig förändring. Undersökningen vill skapa urskillning kring och ta ställning till kultur- och samhällsfrågor som är särskilt brännande i vår tid. Hur kan litteraturen delta i ett samhälles bildningsresa in i framtiden?

Pamela Schultz Nybacka är forskare och lektor vid Institutionen för Samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola.

Hur får man ungdomar att börja läsa?

The story of environment: the promotion of literature, reading and sustainability – öppen föreläsning på Högskolan Dalarna

David Gray, filosofie doktor i engelsk litteratur kommer att bl.a. föreläsa om hur man får ungdomar att läsa och engelsk litteratur. Föreläsningen är en del föreläsningsserien ”Fråga forskaren” som Högskolan Dalarna erbjuder den sista onsdagen varje månad. Föreläsningen är på engelska.

 

Datum: 30 november, tid: 16.00-16.45, plats: Högskolebiblioteket, Campus Falun.

 

Litteraturområdet i Dalarna kartläggs!

Landstinget Dalarna ska ta fram en strategi för det litterära området i Dalarna. Första steget på väg mot det är en kartläggning av hur det litterära landskapet ser ut.

Ylva Sellin Isaksson skall arbeta med att ta fram  kartläggningen. Hon kommer att prata med människor som är verksamma på det litterära fältet på olika vis. Författare, litterära sällskap, föreningslivet, folkbildare, litteraturvetare, kritiker och bibliotekschefer är exempel på några av dem hon kommer att ha kontakt med. Ylva är projektanställd på Länsbibliotek Dalarna till och med 31 januari 2017. Vill du kontakta Ylva? Hon nås på telefon 023-861 53 eller e-post ylva.isaksson@falun.se

Ylva

Till sin hjälp som koordinatorer för projektet har hon Birgitta Winlöf på Länsbiblioteket och Erik Arrhén på Landstingets Kultur- och bildningsförvaltning. En referensgrupp har bildats. Där sitter Torbjörn Lundgren, Sveriges författarförbund; William C. Woxlin, Dalarnas författarförbund; David Grey och Bo G. Jansson, Högskolan Dalarna;  Cecilia Ekebjär, Dalarnas Tidningar, Liselotte Stöby Ingvarsson, Gagnefs kommun och en representant från Dalarnas Bildningsförbund.

Styrgrupp för projektet är Malin Lagergren, förvaltningschef för Landstingets Kultur- och bildningsförvaltning, Karin Örjes, ordförande för Dalarnas Bildningsförbund och Maria Törnfeldt Länsbibliotekschef.