Forskningsstudie om meröppna bibliotek

Hösten 2014 gjordes en studie kring verksamhetsformen meröppna bibliotek och hur meröppen biblioteksverksamhet får konsekvenser för lokalsamhället och bibliotekariens yrkesroll. Veberöds bibliotek i Lunds kommun var landets första bibliotek som 2009 började med meröppet. Idag är det nio bibliotek i Skåne som har meröppet och ingår i studien. Studien är gjord vid institutionen för Kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Huvudfrågorna i rapporten är Hur uppstod verksamheten? och Vad har förändrats sedan dess? Studien bygger på enkäter och intervjuer med bibliotekspersonal.

Rapporten: Meröppna bibliotek – en verksamhetsform för alla?