Nätverksträff skolbibliotekarier – tema källkritik

Inbjudan till tisdag 23 maj 2017

09:00 Kaffe/Te och smörgåskällkritik

09.30 Presentation av skolbibliotekarienätverket

10:00 Källkritik i praktiken
Susanne Lundberg, gymnasiebibliotekarie på Haga- och Soltorgsgymnasiet i Borlänge, tar oss med på en föreläsning med källkritik i fokus.

11.00 Källkritik i skolan
Hur jobbar ni med källkritik på skolbiblioteken? Hur skulle ni vilja jobba? Vad saknar ni? Kan skolbibliotekarienätverket vara ett stöd?
Diskussion i smågrupper.

12.00 Lunch på egen hand

13:00 Studiebesök Sammilsdalskolans skolbibliotek och Åkerö skolbibliotek
Vi får en visning av skolbiblioteken på Sammilsdalskolan och Åkerö skola i Leksand.
Diskussion i smågrupper om hur skolbibliotekarienätverket ska formas.

14:30 Avslutning med samtal och kaffe/te och kaka

Fundera på vad du vill med nätverket och ta med tankarna till dagen.

Anmälan senast 2017-05-17 till lansbiblioteket@falun.se
Ange ev specialkost

Frågor
Linda Sävhammar, tel 023-861 23, linda.savhammar@falun.se
Malin Magnusson, tel 023-861 24, malin.magnusson@falun.se

Länk till inbjudan (PDF)

Skolbibliotekets roll för elevers lärande

a3zajosdtty6q4dibvnaSkolbiblioteken spelar en positiv roll för elevernas lärande och prestationer. Det visar en omfattande genomgång av aktuell forskning kring skolbibliotek från utredningen för en nationell biblioteksstrategi.

Utredningen har i särskilt uppdrag att titta på hur skolbiblioteken kan utvecklas. Vad finns det för empiriskt underlag för att bejaka eller förkasta satsningar på skolbiblioteks-verksamhet? Vad utmärker en välfungerande skolbiblioteksverksamhet? Cecilia Gärdén vid Bibliotekshögskolan i Borås har utfört genomgången. I rapporten skriver hon: Många års tvärvetenskaplig, internationell forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med ämnesundervisningen kan ge väsentliga bidrag till elevers lärande. Vi har idag tillgång till ett stort antal studier som genomförts med olika forskningsmetoder och som sammantaget tydligt pekar på att väl fungerande skolbibliotek kan innebära avsevärda bidrag till undervisning och lärande. Läs eller ladda ner rapporten här.

Skolbibliotek – hur ser det ut?

Skolbibliotek-hur-ser-det-ut_2016_sida_01_w390-2

 

Skolbiblioteksfrågan i Sverige uppfattas ofta som komplex och svår att överblicka. Det beror bland annat på att det finns en mängd olika aktörer som ansvarar för området. Därför gick de åtta myndigheter som på ett eller annat sätt påverkar skolbiblioteksfrågan samman för att skapa en överblick.

Resultatet blev rapporten Skolbibliotek – hur ser det ut? som presenterar hur de olika myndigheternas uppdrag ser ut, vad som kan sägas om läget i dag, samt problembeskrivningar. Sammanställningen utgör också underlag för KB:s arbete med en nationell biblioteksstrategi.

Samtliga myndigheter som bidragit till rapporten är Kulturrådet, Kungliga biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier, Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd.

Skolbibliotek som pedagogisk resurs

Skolbibliotek som pedagogisk resursLandets skolbibliotek är viktiga för att inspirera elever till läsning, ge hjälp med nivåanpassat material till skolarbetet samt för att utbilda i källkritik. Det visar en ny rapport från Kungliga biblioteket, KB. Samtidigt är det fortfarande skillnader mellan skolbiblioteken runt om i landet.

Undersökningen visar att eleverna i Sverige inte har likvärdig tillgång till skolbibliotek som fungerar som pedagogisk resurs. Enligt rapporten finns fyra grundproblem som skolbiblioteksverksamheterna står inför för att de fullt ut ska kunna utgöra en pedagogisk resurs för eleverna:

  • Låg bemanning.
  • Skolledarnas kunskap om och intresse för skolbibliotek.
  • Lärarnas kunskap om och intresse för skolbibliotek.
  • Resursbrister.

Novellpriset 2016!

Ett nytt litteraturpris för ungdomar i gymnasiet har instiftats – Novellpriset i litteratur 2016! Priset kommer delas ut under våren och anmälan till novelltävlingen är öppen för alla gymnasieelever i Dalarnas län.

logga

Idémakare och initiativtagare till projektet är Henrik Norman, kurator och utbildad manusförfattare på Hagströmska gymnasiet i Falun. Efter att ha smitt planer tillsammans med nya självpubliseringstjänsten Type & Tell (Bonnier) på fjolårets bokmässa fick Henrik idén till novelltävlingen:

När jag var på Bokmässan i höstas träffade jag Hanna och Matilda från Type & Tell, och vi började prata om skrivande, självpublicering och min egen bok. Några veckor senare började jag fundera över varför det inte fanns fler novelltävlingar för ungdomar, och så tänkte jag: ’Man kanske skulle ta och starta en egen?’ Nu känns det bara så otroligt roligt att det blir av, tillsammans med just Type & Tell, och extra kul att Dalarna får vara först ut!”
                                          Henrik Norman

 

Tävlingen riktar sig till alla gymnasieungdomar med skrivarambitioner i Dalarna och pågår fram till den 28 februari. I april kommer en jury – där bland annat Länsbibliotek Dalarna ingår – att utse fem vinnande bidrag som sedan kommer att tryckas i en antologi i sommar. 1:a pristagaren får dessutom 50 ex av den färdiga boken, en läsplatta och en prenumeration på Tidningen Skriva och tre månader med nya ljud- och e-boksappen BookBeat. Förhoppningsvis kommer tävlingen att fortsätta nästa år, och då är arrangörernas förhoppning att idén kan vidgas och fler län och skolor kan delta.
Läs mer om tävlingen typeandtell.se/novellpriset ! och skriv ut din affisch här: novellpriset-affisch

Är ditt bibliotek intresserat av att göra något mer av den här tävlingen? Kanske en skrivarworkshop? Eller en inspirationskväll på biblioteket där intresserade ungdomar bjuds in, för att få hjälp med att komma igång eller komma vidare på sin novell genom skrivövningar? Eller bara ge boktips på bra noveller och berätta om hur en novell är uppbyggd i sin struktur.

Att arbeta med Novelltävlingen skulle också kunna kopplas till Dela Läslust (Skapande verksamhet, Skrivande, Samarbeten) och utgöra en process.

Hör gärna av dig till oss med frågor och idéer!

Malin Magnusson, konsulent mot Läsfrämjande och Barn & Unga

malin.magnusson@falun.se

023- 861 24