Sveriges biblioteksstatistik 2017

Skolbiblioteken ökar  – och personalen är viktig för ungas läsvanor

Antalet skolbibliotek är på uppåtgående. Nu har 213 av Sveriges 290 kommuner skolbibliotek med minst halvtidsbemanning – en ökning med 11 kommuner sedan förra året. Det visar den nationella biblioteksstatistiken som Kungliga biblioteket (KB) publicerar idag. Rapporten visar också att de meröppna biblioteken fortsätter att öka, de fysiska besöken har gått ned med 3 procent och utlåningen på folkbiblioteken minskar.

Läs eller ladda ner rapporten här.

Ny statistik över offentliga medel till kultur

I Samhällets utgifter för kultur (Myndigheten för kulturanalys) redovisas utvecklingen av anslagen till kultur inom staten, kommuner och landsting under 2015 samt över tid.

Inom region/landsting uppgick medlen för kultur till knappt 4 miljarder kronor. Andelen har minskat svagt sedan 2013 och utgjorde 2015 i snitt 1,5 procent av de totala verksamhetskostnaderna. Bibliotek och litteratur är områden som minskat under perioden medan teater, dans och musik fått de största ökningarna.

I kommunerna stod kulturanslagen för totalt knappt 11 miljarder kronor. Här har kulturens andel i snitt minskat under en längre period och den varierar mycket mellan kommunernas budgetar – från 1 till 6,9 procent. Kulturanslaget per invånare i olika kommuner varierar mellan 494 och 2 685 kronor.

Ny statistik över folkbiblioteken

I Leksands kommun lånas det mest i hela Dalarnas län. 2015 registrerade låntagarna i genomsnitt 1o lån/person. Invånarna i Rättvik besöker dock sitt bibliotek mest. Här besöker varje invånare i snitt sitt bibliotek ca 10 ggr/år.

Svensk biblioteksförening publicerar för elfte året i rad 311 rapporter, en för varje kommun, län och region, med statistik över situationen på landets folkbibliotek. I årets rapporter redovisas folkbibliotekens utveckling från 2007 till och med 2015 för att möjliggöra en unik jämförelse över tid. Läs eller ladda ner rapporterna här.

Biblioteksstatistik 2015

I slutet av maj presenterades den årliga biblioteksstatistiken från Kungliga biblioteket. Rapporten visar att biblioteksenheter har minskat, men att biblioteken fortfarande är den kulturinstitution som finns spridd mest i hela landet. Kommunerna i Sverige satsar 4,1 miljarder kronor bara på sina folkbibliotek.

Folkbibliotek nyckeltal/invånare,  Dalarna/Riket:
Fysiskt bestånd – 5,3/3,8
Bestånd böcker med skriven text – 4,5/3,4
Driftskostnad – 443/419
Kostnad för fysiska medier – 49/39
Kostnad för e-medier – 2,9/4
Utlån fysiska medier – 6,7/6,4
Nedladdning e-böcker – 0,1/0,2
Fysiskt besök – 6,4/6,7
Bestånd anpassade medier – 0,22/0,13
Utlån anpassade medier – 0,25/0,19

Folkbibliotek nyckeltal per 1000 invånare, Dalarna/Riket
Årsverken – 0,55/0,49
Aktivitetstillfällen – 15,2/13,4

Folkbibliotek, Dalarna/Riket
Andel anställda kvinnor – 85%/81%
Andel årsverken för barn och unga – 21%/22%